dimecres, 27 de febrer de 2013

"Pensar i actuar en clau de justícia social des de l’Ajuntament".

Aquesta és la pàgina web municipalista de la nostra coalició.
He escrit aquest article per al nostre web municipalista. Hi presento i exposo les raons d'una jornada que farem a Sant Feliu el proper 27 d'abril, sobre els reptes de les polítiques socials del nostre Ajuntament en el context en què vivim i amb una perspectiva d'equitat i de justícia social.

Iniciativa i Esquerra Unida de Sant Feliu ens vam presentar a les eleccions de fa dos anys amb una idea clara: fer una ciutat ben planificada, ben gestionada, dialogant, viva i equitativa. A punt de fer la primera meitat del mandat, és en aquests termes que farem el balanç de la nostra acció de govern. Una primera meitat en què la durada de la crisi ha acabat amb els recursos de què disposaven moltes famílies i ha accentuat la seva duresa en les persones i famílies més vulnerables del nostre municipi. 

La durada i l’extensió de la crisi ha fet que l’accent en l’equitat que ens plantejàvem sigui, com més va, un eix més prioritari de la nostra acció política des del govern de la ciutat. Aquesta acció prioritària necessita, al nostre entendre, d’un discurs com a coalició i d’una pràctica com a govern que denunciï i ajudi a entendre les causes de l’estafa o revolució dels rics en què estem vivint i que, alhora, mitigui les conseqüències en la ciutadania de Sant Feliu i garanteixi el màxim suport i acompanyament a les persones i famílies que ho necessitin. Una acció d’una importància i envergadura tan gran, que volem que sigui l’eix central de la nostra acció de govern en la segona meitat del mandat, en un marc d’anàlisi i d’acció compartida amb el màxim nombre d’entitats de la nostra ciutat. 

Amb aquesta intenció, el proper 27 d'abril, ICV-EUiA de Sant Feliu organitzarà a la seva seu una convenció local, a la que convidarem a totes les entitats i obrirem a totes les persones interessades, amb el nom “Treballant per a la justícia social des de l’Ajuntament”. En la convenció es treballaran tres grans blocs: 
  • La garantia dels drets vitals: alimentació i habitatge. 
  • La igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació, l’esport i la cultura. 
  • El treball per al desenvolupament econòmic i la cohesió social. 
En el primer dels blocs, analitzarem l’abast i la suficiència de les polítiques municipals pel que fa a la garantia del dret vital de l’alimentació: bancs d’aliments, menjadors socials, beques per a menjadors escolars, el menjar de la gent gran que viu sola, etc. També analitzarem les actuacions i les necessitats a la nostra ciutat sobre l’habitatge: detecció i prevenció del risc d’expulsió de la pròpia llar, la cobertura dels subministraments bàsics en casos d’urgència, les actuacions de futur en el camp de l’habitatge social, etc. 

En el segon dels blocs, prioritzarem el debat sobre l’educació i la protecció dels nostres infants, conscients de l’abast i les conseqüències que comporta la pobresa infantil a la nostra societat, com ha posat de manifest l’informe de la Creu Roja “L’impacte de la crisi en la infància i l’entorn escolar, presentat a finals de gener de 2013. Debatrem a fons la importància de l’educació infantil i la funció educativa i social de les escoles bressol municipals, que han d’estar a l’abast d’absolutament totes les famílies, cosa que comportarà un canvi radical de la política de preus públics, amb trams de preus segons la renda de les famílies (tarifació social). Aquesta nova política de preus s’estendrà a tots els àmbits de l’Àrea de Serveis Personals entre aquest any i el que ve, en compliment del nostre programa electoral i responent al nostre compromís prioritari amb l’equitat en tots els àmbits de promoció de la cultura, l’educació i l’esport: no n’hi ha prou amb tenir equipaments, cal sobretot que estiguin a l’abast de tota la ciutadania. 

En el tercer bloc, analitzarem a fons les dades de l’atur a la nostra ciutat i la nostra comarca i les dades de què disposem sobre l’abast i previsions de subsidis, i les conclusions que en cal extraure de cara al futur immediat. Treballarem també sobre el paper de l’Ajuntament en la creació d’ocupació, ja sigui de manera directa mitjançant plans d’ocupació o afavorint les condicions per a la creació d’ocupació en el sector privat, mitjançant actuacions afavoridores del comerç i la indústria. Analitzarem també la coordinació entre els serveis municipals d’ocupació i els serveis socials, per detectar les situacions familiars de més vulnerabilitat i els mecanismes d’acompanyament per mirar de superar-les. I també el propi paper dels serveis socials: han de deixar de ser per a les persones “més pobres” i en situació d’excepcionalitat, per passar a ser per a tothom i en situacions de plena normalitat, lluny de qualsevol vergonya o estigma. 

En tots tres blocs, s’analitzaran les formes d’atenció i les necessitats de revisió i millora en col·lectius que requereixen una especial consideració: la gent gran que viu sola, les dones (i les seves famílies) que pateixen violència o risc de violència de gènere, les persones immigrants sense xarxa social i que pateixen discriminació per raó del seu origen i les persones amb discapacitat. 

Una reflexió sobre la justícia social des del món local seria òbviament incompleta sense una visió més àmplia del propi concepte de justícia social i de com treballar amb aquest criteri des del Parlament del nostre país, des del lloc de representació del poble i d’elaboració de les nostres lleis. En aquest sentit, és imprescindible conèixer i posar en comú propostes de la nostra coalició tan importants com les lleis de mínim vital i de renda bàsica de ciutadania. Per això, a la convenció de la nostra coalició a Sant Feliu hi serà present la nostra companya i diputada Laura Massana, que defensarà ambdues propostes properament al ple del Parlament de Catalunya. 

Drets a l’alimentació, l’habitatge, l’educació, la cultura, l’esport, la salut, els serveis socials i l’ocupació. Drets que la classe obrera ha guanyat al llarg de moltes dècades i que ens neguem a perdre en pocs anys. Drets de justícia, de justícia social, que cal construir en un marc general de democràcia econòmica que l’esquerra ha de definir i guanyar i que pot començar, n’estem segurs, des de cada ajuntament.