dimarts, 26 de febrer de 2013

16 de febrer de 2013: una fita important per al Pla d'Equipaments 2012-2022.El dissabte 16 de febrer va tenir lloc un acte molt important al Palau Falguera, en què es van tractar els dos temes següents:
 • la presentació a les entitats de Sant Feliu de les conclusions de l'estudi sobre els equipaments de la nostra ciutat, elaborat per la Diputació de Barcelona entre 2011 i 2012.
 • la presentació de tot el procés de participació en el marc dels consells sectorials (d'esports, de cultura, d'educació, de gent gran, de serveis socials, etc) que, a partir del treball presentat, ha de portar a l'aprovació, preveiem que al desembre d'enguany, del mapa d'equipaments 2012-2022. 
La veritat és que va ser un acte molt bo pel que fa a contingut, però alguna cosa va fallar en la seva preparació perquè érem poca gent. S'arreglarà durant el procés participatiu (n'estic segur!) perquè el tema s'ho mereix i és d'una transcendència evident: ni més ni menys que pensar i decidir col·lectivament sobre els equipaments a què aspirem en els propers deu anys.

L'estudi i el procés que seguirem s'estructura entorn de set grans blocs:
 • Els equipaments administratius i de proveïment (els edificis municipals, per entendre'ns, i el mercat municipal)
 • Els equipaments culturals
 • Els equipaments educatius
 • Els equipaments esportius
 • Els equipaments sanitaris
 • Els equipaments socials (per a gent gran, etc)
 • Altres equipaments: religiosos i funeraris, de seguretat i de defensa.
En cadascun d'aquest set blocs, els redactors de l'estudi (l'empresa GMG, que va guanyar el concurs que va fer la Diputació a inicis de 2011) han tingut en compte:
 • els equipaments existents en l'actualitat en cada àmbit, ja siguin municipals o d'altres administracions o privats (normalment, d'entitats històriques de Sant Feliu), d'abast local o supralocal,
 • els estàndards de referència que ha establert la Generalitat, ja sigui amb caràcter prescriptiu o orientatiu
 • els objectius a assolir allà on hi ha dèficits d'equipaments.
 • les propostes bàsiques d'actuació per assolir aquests objectius.
Amb caràcter general, els redactors de l'estudi han considerat:
 • una previsió raonable i argumentada de l'evolució demogràfica de Sant Feliu entre 2012 i 2022.
 • una anàlisi dels solars qualificats com equipaments que existeixen al nostre terme municipal
 • una primera aproximació econòmica al conjunt d'actuacions proposades per al període 2012-2022
Un cop acabada la presentació, el públic assistent va poder plantejar als autors de l'estudi totes les qüestions que els havia suggerit la presentació. Hi va haver preguntes sobre el mercat, sobre la biblioteca, sobre la Nau de les Sedes, sobre el Casal de Joves, sobre l'habitatge tutelat per a la gent gran, sobre el teatre, etc.

Ara totes aquestes qüestions que es van plantejar aquell dissabte, s'han d'anar treballant al llarg d'aquest any. En alguns casos, ja hi ha decisions preses. És el cas de la biblioteca, del Casal de Joves, del mercat o de la piscina de l'Escorxador. En altres, hi ha moltes anàlisis per fer i decisions a prendre: serveis a la gent gran en un context previsible d'envelliment, opcions en educació, esports o cultura més enllà dels estàndards de referència de la Generalitat, etc.

Ara és la feina dels consells sectorials. Ara tocarà parlar de planificació de l'educació al Consell Escolar Municipal, de cultura al Consell Municipal de Cultura, d'esports al consell d'esports, de sanitat i serveis socials al consell de serveis socials, de joves en el marc del seguiment del Pla Jove, de gent gran al de gent gran, de dona al consell de la dona, de discapacitats al seu corresponent consell, etc. El calendari que hi ha previst és el següent:
 • primavera de 2013: valoració a cada consell sectorial de la proposta d'equipaments del seu àmbit. Creació, si es considera convenient, d'un grup de treball a cada consell per aprofundir en aquest debat.
 • tardor de 2013: presentació i debat en cada consell, en cas que s'hagi creat, de les propostes que hagin fet els corresponents grups de treball. Aprovació, en cada consell, de les corresponents propostes d'equipaments a vuit anys vista (fins 2022).
 • novembre 2013: presentació, en un acte conjunt de tots els consells sectorials, de la proposta de mapa d'equipaments que se sotmetrà a debat i aprovació, si s'escau, del ple municipal.
 • desembre 2013: debat i aprovació, si s'escau, del Pla d'Equipaments 2012-2022.
Aquest Pla marcarà, per tant, les propostes que els grups que l'aprovin hauran de portar als programes electorals dels mandat 2015-19 i, amb els canvis que el temps pugui requerir, 2019-2023. No és, per tant, un tema menor. Animo, en conseqüència, a tothom que forma part d'alguna entitat a participar de prop en aquest procés de participació i a definir, a partir de les aportacions de tothom, el que ha de ser patrimoni viu i actiu de tothom, sempre a l'abast de tothom.