dilluns, 12 de març de 2012

Resum del ple de gener de 2012

El primer ple de l'any es va caracteritzar, al seu inici, per la renovació de Magí Boronat com a Síndic de Greuges per als propers cinc anys i, al seu final, per l'emotiu comiat al regidor de CiU, Joan Serrano.

Altres temes tractats al ple van ser:
  • moció unitària de tots els grups municipals, i acordada també amb l'ajuntament de Sant Just, per demanar a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) un nou traçat de la línia T3 del Trambaix seguint el carrer Laureà Miró d'Esplugues, amb la qual cosa es reduiria molt sensiblement el seu temps de recorregut.
  • moció unitària per demanar el desenvolupament del pla especial de protecció del Parc Natural de Collserola.
  • moció unitària d'adhesió a la Xarxa Estatat del Ciutats Participatives.
  • moció del PSC en defensa de la xarxa pública d'escoles bressol. Es va aprovar per unanimitat.
  • moció del PSC per instar a la Generalitat a fer públic i a liquidar el deute amb l'Ajuntament. Es va aprovar per unanimitat, també.
  • cessió a la Fundació Nouxamfrà (antiga Associació Escola Taller Sant Miquel) de l'ús de la finca patrimonial ubicada al carrer Josep Tarradelles, 2, cantonada amb Riera Pahissa, 44 per a un període de 30 anys, prorrogables per períodes addicionals de 5 anys, i per al desenvolupament de les seves tasques de formació ocupacional i inserció laboral.
  • Aprovar les Bases específiques per a la concessió de subvencions de l’Àrea de Serveis Personals.
  • licitació i contractació de la construcció i explotació d'unes instal•lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica en edificis municipals.