dijous, 15 de març de 2012

Pagaments a proveïdors, deutes de i amb l’Ajuntament, situació de les hisendes locals,... Com estem a Sant Feliu?


Imatge extreta del web muypimes
Aquests dies, les hisendes locals surten gairebé fins a la sopa. En parlen les televisions, els diaris, les ràdios i fins i tot la gent del carrer. I també ens ho pregunten, és evident, als regidors i regidores de Sant Feliu. Avui toca, per tant, parlar d’aquest tema.

Avui mateix, 15 de març, venç un termini àmpliament difós als mitjans en el qual els ajuntaments hem de fer pública una relació i un import del deute que tenim amb els nostres proveïdors. Amb aquesta relació, el Govern de l’Estat habilitarà un préstec als ajuntaments perquè puguin pagar-los abans d’acabar el maig i reduir la morositat local amb els proveïdors. A Sant Feliu, espero que com a tot arreu, ja hem fet els nostres deures: avui la interventora ha certificat un deute amb proveïdors d’un import de 1,8 milions d’euros, tots ells de 2011 (pràcticament no devem res de dates anteriors). Però no ens acollirem al préstec anunciat pel Govern de l’Estat, ja que amb les nostres pròpies línies de crèdit ( a un interès sensiblement inferior) pagarem tots els proveïdors abans del 29 d'abril i ens situarem en uns terminis de pagament al voltant dels 90 dies. La gestió del regidor d’Hisenda, Manel Carrión, i dels nostres serveis econòmics ens ha permès situar-nos en un punt més que acceptable en el context en què ens trobem.

Un altre tema recurrent aquests dies és el deute de la Generalitat amb els ajuntaments, per obres o serveis que ja han estat degudament justificats i acceptats. A Sant Feliu, aquest deute puja fins a 2,95milions d’euros, i té diversos orígens. Pel que fa a inversions, el deute més important són els diners que l’Ajuntament ha avançat per a la construcció de l’Arxiu local i comarcal al Mas Lluí per valor de 771m€ o altres inversions (nau de Can Bertrand i pavelló Xepkin) per un valor de 348.000€. Però la Generalitat ens deu una gran part de l’import dels convenis que permeten el funcionament de serveis bàsics per a la ciutadania: 593.000€ d’escoles bressol, 457m€ del Fons de Cooperació Local, 382.000 dels serveis socials bàsics. Sé que hi ha voluntat per part del nostre Govern de fer front als seus pagaments, però no se li escapa a ningú que és una dificultat afegida a unes hisendes locals en situació de per si ja molt difícil. Fins i tot, en un gest sense precedents i clarament positiu, la Diputació de Barcelona avançarà diners a la Generalitat i pagarà directament als ajuntaments una part del seu deute, per tal d’ajudar a la liquidesa de les tresoreries municipals. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Sant Feliu recuperarà properament 1,1 milions d’euros, que ens permetrà mantenir el nostre propi pla de pagaments a proveïdors en els terminis que abans exposava.

I, finalment, en aquest ple del mes de març portarem la liquidació dels comptes de l’any passat. Tancarem amb un resultat anual negatiu de 351.000€ i amb un resultat acumulat negatiu (incorporant els anys anteriors a 2011) de 1,66M€, que ja es va explicar en una nota de l’Ajuntament. Tancar amb aquest resultat ens obligarà a elaborar un pla econòmic per als anys 2013, 14 i 15 que necessàriament s’haurà de complir per poder accedir als préstecs necessaris per a les inversions i el conjunt de la gestió municipal. Un pla que haurem d’elaborar tenint en compte les instruccions que plantegi el Govern central amb la presentació dels pressupostos de l’Estat per a aquest any 2012. Haurem de continuar parlant, per tant, d’hisendes locals, dels comptes del nostre ajuntament.

1 comentari:

Ana ha dit...

Sr. Alcalde,
Ja que parlem de despeses, voldria fer-li una pregunta: el cosum d'energia al complex de piscines ha de ser brutal. No s'han ampleixat instalar alguna font d'energia renobable?. Jo abans era usuaria de les piscines de Sant Joan, des de que está arreglat i no des de el primer funcionament tot sigui dit, ara per sort faig us de les piscines del meu poble i mes encara des de que tenim l'aparcament al camp de futbol de les rambles, es molt mes facil anar-hi al complex. Espero que tinguin en compte l'estalvi d'energia, ja que es una questió que pagem tots, i sobretot fer les coses ben fetes des de el principi, per no tenir que gastar mes diners al cap d'uns mesos per arreglar coses que es podeim evitar, com va passar a la piscina al principi d'inagurar-la.
Ana