dimecres, 7 de març de 2012

Èxit escolar per a tothom: una aspiració irrenunciable.

Imatge de la presentació de Xavier Bonal al 38è Fòrum Local d'Educació (Diputació de Barcelona)
Dimecres passat (29 de febrer) vam tenir reunió de la Taula de Planificació Educativa. La composem representants municipals i dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, i la copresidim el seu director, Josep M. Pérez, i jo mateix. Vam abordar tres temes centrals, que són els habituals en aquestes reunions:
  • obres en les escoles públiques de Sant Feliu
  • previsió de les necessitats d'escolarització a la nostra ciutat
  • cooperació en el treball per a l'èxit escolar per a tothom
Va ser una reunió molt positiva. En general, i des de fa molts anys, la relació entre Ajuntament i Serveis Territorials ha estat molt bona, i afortunadament les perspectives són molt favorables: ens entendrem bé.

De fet, és la nostra obligació i la nostra responsabilitat envers els centres i tota la comunitat educativa de Sant Feliu. Properament, quan expliqui el desenvolupament del proper Consell Escolar Municipal, detallaré els tres punts que he indicat més amunt. Ara només vull fer referència al darrer: el treball conjunt entre ajuntament, centres i Serveis Territorials per lluitar contra el fracàs escolar o, vist en positiu, per afavorir l'èxit escolar per a tothom. Un tema apassionant i que m'apassiona, un tema sense el qual ja és absolutament impossible parlar de desenvolupament econòmic i de cohesió social.

Justament, uns dies abans, es va fer a Martorell una jornada sobre el paper dels governs locals amb aquest objectiu. No hi vaig poder anar perquè em coincidia amb visites escolars i casaments, però hauria volgut ser-hi. Per saludar els meus antics companys de l'Àrea d'Educació (ja sé que ara ja no es diu així...), però sobre tot per sentir la ponència de Xavier Bonal (us la podeu descarregar aquí) i les intervencions dels alcaldes que hi van participar.

Amb aquestes i altres aportacions, Generalitat i Ajuntament haurem de fer el nostre propi full de ruta per afavorir al màxim uns bons resultats a Primària i l'obtenció del Graduat al final de la Secundària.

I encara més reptes! Des de la nostra perspectiva, l'èxit escolar és fonamental per a la cohesió social i la igualtat d'oportunitats davant la vida. Però no és l'únic repte que haurem de planificar, concretar i impulsar. Al seu costat, haurem de dissenyar, aplicar, avaluar i reconsiderar (com diuen els americans: plan, do, check, act) polítiques que es proposin:
  • un treball comunitari i sostingut per al desenvolupament econòmic i l'ocupació,
  • la consolidació de les polítiques municipals d'atenció a les situacions personals i familiars d'emergència,
  • la cooperació amb les entitats per a la detecció i l'alleujament de les situacions de pobresa i de risc d'exclusió,
  • una política fiscal més equitativa i que faciliti l'accés de qualsevol persona o família als nostres serveis públics municipals,
  • una bona planificació de la convivència i el civisme,
  • la plena visibilitat i integració de totes les comunitats que convivim a Sant Feliu,
  • el funcionament en xarxa per atendre i donar veu i protagonisme tant a la infància com a la gent gran o el jovent...
I un llarg i també apassionant etcètera, al qual cal posar fil a l'agulla de manera clara, decidida i prioritària, amb una coordinació àgil i completa dels diversos serveis i programes municipals i una complicitat creixent del conjunt de les entitats i de la ciutadania. I tot això en un context de recessió econòmica i de dificultats de moltes famílies. Molta feina, sí, però justament pel moment i per la seva trascendència, més necessària que mai.