divendres, 28 de gener de 2011

Queda un mes per presentar les al·legacions al projecte urbanístic del post-soterrament: camp de futbol de la Rambla.

Aquest és un altre dels punts claus del Sant Feliu que sorgirà del post-soterrament. El resum del que està previst fer-hi ja el vaig presentar en aquest escrit.
Sobta que l'actual camp de futbol no està inclòs dins l'àmbit del planejament, com es pot veure amb tota claredat en aquest plànol (0.2. Àmbit de la modificació) . Molta gent m'ha preguntat si això respon al fet que, amb motiu de la donacio de la Torre dels Dimonis a l'ajuntament a primers dels anys seixanta. No en tinc constància escrita, però per tenir-ne tota la seguretat a l'hora de preparar les al·legacions a la proposta aprovada inicialment, hem preguntat per escrit a la secretaria de l'Ajuntament el següent:
  • existeix algun condicionant o limitació d'ús o de qualificació urbanística d'aquests terrenys, fruit de la donació o cessió dels antics propietaris a la ciutat de Sant Feliu i que determini qualsevol actuació urbanistica actual? Si és així, a quina superfície afecta? En cas afirmatiu, demanem còpia del document de cessió o donació que condicioni la definició i la utilització futura d'aquest espai.
Aquesta exclusió pot comportar que la futura urbanització d'aquest espai no es realitzi ni es financiï a càrrec d'aquesta modificació de planejament: haurem de demanar que s'aclareixi aquest punt en el marc de les al·legacions que presentarem.

Aquesta i altres qüestions en aquest o en altres punts, com ja vaig avançar ahir, els volem presentar a la ciutadania i recollir-ne totes les aportacions, per tal de presentar un conjunt d'al·legacions que recullin les inquietuds del màxim nombre possible de persones i estiguin a l'alçada de la importància del que estem debatent. Ni més ni menys, que la principal avinguda de la nostra ciutat potser per als propers cent-cinquanta anys (els mateixos que fa que el traçat de l'actual via fèrria ha condicionat la nostra ciutat).

Insisteixo: el soterrament pot semblar lluny i això que ara està en debat pot provocar escepticisme (em resisteixo a creure que pot provocar indiferència), però el fet tangible, objectiu i urgent és que el que la nostra opinió sobre el que es faci al damunt de les vies un cop estiguin soterrades té una data de caducitat immediata: 28 de febrer de 2010. Si t'estimes Sant Feliu, interessa't si us plau per aquest tema.