dimarts, 11 de gener de 2011

SF post-soterrament, 2 de 5: del Palau d'Esports al complex de piscines.

El fragment corresponent del plànol 06 és el següent:

I el que diu la memòria (pàg 16) és el següent:

Complex esportiu / Av. Pi i Margall: Entre el carrer de Sant Llorenç i l’avinguda Pi i Margall es proposa la transformació de l’actual front buit del complex esportiu, amb la creació de dos nous edificis (una torre i un bloc esgraonat), en l’àmbit de transició entre la nova avinguda i el palau municipal d’esports, sobre la franja de terrenys situats entre la zona esportiva i les actuals vies. Es proposa també donar continuïtat per als vianants a l’avinguda Pi i Margall a través de la zona esportiva fins a la rambla de la Marquesa de Castellbell, ubicant una torre d’usos mixtes; residencial en plantes pis, comercial en plantes baixes (Pb+10) sobre la perllongació d’aquesta avinguda i completant el front nord d’aquest àmbit amb un bloc lineal d’alçada variable (de 3 a 7 plantes) i d’usos mixtes; residencial en plantes pis, comercial en plantes baixes i equipament públic davant l’actual palau d’esports i en l’espai entre la torre i el bloc proposats. En aquest sentit, la transformació proposada resol la transició entre l’actual zona esportiva i la nova avinguda, salvant l’important desnivell topogràfic existent i permetent diverses opcions de desenvolupament i reordenació dels usos de la resta de la peça.