Idees bàsiques per entendre el pressupost i per saber per què hem votat NO. (i 3)

Completo aquí la sèrie de tres escrits amb la intenció que qualsevol santfeliuenc o santfeliuenca s'acosti al pressupost municipal amb alguns elements per interpretar-lo. Per saber, en definitiva, com es gestionen els diners de totes i tots. Hi insisteixo: 40,5M€ el 2010, dividits en 34,1M€ de pressupost ordinari i 6,4M€ per a inversions.

En el primer dels escrits, vaig intentar explicar d'on surten i com es presenten els ingressos. En el segon, vaig fer el mateix amb les despeses, amb un dels dos criteris possibles: en què ens gastem els diners (personal, consums, préstecs, subvencions,...). En aquest tercer i darrer, intento explicar les despeses amb l'altre criteri possible: a quina finalitat es destinen (policia local, neteja, educació, esports, cultura, administració general,...).

Segons la normativa pressupostària vigent per a totes les administracions públiques, hi ha cinc grans grups de despesa. Són els següents:

1. Serveis públics bàsics. Inclou: seguretat ciutadana, urbanisme i habitatge, benestar comunitari (enllumenat públic, recollida de residus, neteja viària, jardineria,...) i medi ambient. Són 10,9M€ l'any que ve.

2. Protecció i promoció social. Inclou: pensions (cotitzacions a la Seguretat Social per als treballadors municipals), serveis socials i promoció social i foment de l'ocupació. Són 6,3M€.

3. Producció de béns públics. Inclou: sanitat, educació, cultura i esports. Seran 3,6M€ l'any 2010.

4. Actuacions de caràcter econòmic. Inclou: indústria, comerç, transport públic, infraestructures i altres actuacions de caràcter econòmic. Seran 1,1M€ l'any 2010.

5. Actuacions de caràcter general. Inclou: òrgans de govern (retribucions càrrecs electes i de confiança i aportacions als grups municipals), serveis de caràcter general (jurídics, recursos humans, equipaments informàtics,...), administració financera i tributària i transferències a altres administracions públiques. Seran 7,2M€ l'any que ve.

0. Deute públic. És el pagament anual dels préstecs que té contractats l'Ajuntament (capital i interessos). L'any que ve seran 3,9M€.

El desglós de tots aquests diners, fins al cèntim d'euro!, el teniu en aquest full. El podeu seguir aquí mateix sense necessitat de descarregar-lo , o, si preferiu, us el podeu descarregar aquí.Bé.... No he pogut evitar que em surti la vena de mestre. En tot cas, tampoc no he volgut evitar-ho: estic convençut que cal posar a l'abast de tothom tota la informació que li incumbeix, per bé que de vegades sigui difícil comprendre-la amb detall i de forma immediata.

Però per això hi ha algunes coses fonamentals: la tecnologia ens ajuda a posar les coses a l'abast, el temps i la distància han deixat de ser barreres per a la consulta o la informació i, sobretot, qualsevol persona que vulgui consultar o preguntar alguna qüestió relativa als 40,5M€ que li incumbeixen, sap que aquí serà puntualment atesa i degudament contestada.

Vull reconèixer el mèrit i la paciència, per acabar, a qui hagi seguit fins al final els tres capítols d'aquesta "minisèrie", que no pretenia ser gaire distreta, però sí fer comprensible en què ens juguem les nostres virolles. Moltes gràcies per la vostra atenció!!!

Comentaris