Falten només 20 dies! La nostra primera consulta: sense presses, amb totes les garanties democràtiques i per decidir avui el Sant Feliu de demà!

Imatge extreta del web municipal www.consultasoterrament.cat

 

Just tot el contrari del que afirma un  col.laborador del Fet a Sant Feliu sobre la consulta del soterrament del mes que ve. "Amb presses, sense garanties democràtiques i per no decidir res", afirma el ciutadà Miguel Ángel Goicoechea. Tres afirmacions que no puc passar per alt, per la importància de la consulta i pel paper que he tingut perquè es dugui a terme. 

Un: "amb moltes presses". Des del mateix moment que, per primera vegada, va venir a Sant Feliu el ministre de Foment, Sr. Iñigo de la Serna, aviat farà quatre anys (17 de gener de 2018), totes les persones representants democràtiques de la ciutadania vam definir de manera conjunta uns objectius i vam establir també de manera conjunta un calendari. Totes les 21 persones, dels set grups municipals existents quan jo era alcalde. I totes 21 persones vam acordar, amb temps, unitat i transparència, que s'havien de planificar les obres municipals d'urbanització de la superfície de manera coordinada amb les obres d'ADIF de soterrament de les vies, per tal de minimitzar l'impacte conjunt de les obres i evitar l'existència de temps o espais morts entre les unes i les altres. Aquell calendari i procediment, evidentment alterat per la pandèmia, s'està complint fil per randa, i la consulta en marxa permetrà que el projecte d'urbanització de la superfície es pugui elaborar, tramitar i aprovar amb els temps necessaris per poder construir sobre la superfície a mesura que es completin les obres sota la superfície. Se'n diu planificació, és tant tècnica (d'arquitectes i enginyers/es) com política (21 representants de la ciutadania), assumida per tres administracions (Estat, Generalitat i Ajuntament) i contrària a tota pressa i improvisació. Què menys, per respecte a 46.000 persones i a més de 40 anys de lluita. 

Dos: "hauria de comptar amb totes les garanties democràtiques". Afirmar que a la consulta li falten garanties democràtiques i no exposar i analitzar les suposades mancances democràtiques de la consulta... desacredita immediatament a qui fa afirmacions tan greus i gratuïtes. Com que suposo que l'autor em replicarà, espero que expliqui en què es basa per dir que la consulta, des del seu punt de vista, té manca de garanties democràtiques. Jo li rebatré en base a arguments clars: qui convoca la consulta, en base a quina legislació i qui en fa el seguiment i el control. La consulta la va convocar oficialment el ple de l'Ajuntament, la representació democràtica de tota la nostra ciutat, el ple de juliol passat, amb 18 vots a favor, 2 abstencions i un sol vot en contra. La convocatòria, per tant, té totes les garanties democràtiques (en cas contrari, el Secretari municipal hauria hagut de treure "la targeta vermella" corresponent). La consulta s'ajusta en tot moment a la legislació corresponent aprovada pel Parlament de Catalunya (la Llei 10/2014 de 26 de setembre sobre consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana) com el mateix senyor Goicoechea reconeix i explica. La consulta respecta en tot moment la llei que la regula: on hi ha el dèficit democràtic que aquest ciutadà irresponsablement insinua??? Finalment, amb la corresponent "junta electoral" que, d'acord amb la llei esmentada es diu "comissió de seguiment", la composició i funcions de la qual es va aprovar per les 6/7 parts del consistori en el mateix ple de juliol. Clar que és un acord opinable (jo, per exemple, hauria defensat la representació directa de les associacions de veïns a la comissió), però en cap cas és un acord jurídicament qüestionable. La consulta, per tant, té TOTES les garanties democràtiques: està convocada per qui correspon, amb la legislació que correspon i amb "la junta electoral" que li correspon. Què pretén, quins objectius té algú que insinua sense fonament que a la consulta li falten garanties democràtiques? 

I tres: "per no decidir res". Aquesta tercera afirmació del senyor Garaicoechea és tan falsa i inconsistent com les dues anteriors. Com he dit al primer punt, la consulta s'emmarca en la planificació de les obres municipals d'urbanització de la superfície, posteriors i coordinades amb les del subsòl. Com és evident i sap tothom, tota obra requereix un projecte, i tot projecte té una persona o un equip redactor que n'és autor i responsable. Aquest equip redactor el pot nomenar l'Ajuntament sol sense escoltar ningú (com es va intentar al 2010, quan era regidor de govern l'única persona que va votar en contra en el ple de juliol) o el pot nomenar l'Ajuntament després d'escoltar la ciutadania mitjançant una consulta oberta a tothom, que és el que va acordar, ja al 2018. Per tant, sense cap mena de dubte, el ple municipal adjudicarà el projecte d'obres del Sant Feliu que sorgeixi sobre les vies a l'equip redactor que tingui més vots el proper mes de novembre. El vot de cada persona d'avui decidirà el Sant Feliu de demà, sense cap mena de dubte, insisteixo. 

Acabo. Aquesta consulta serà la primera, però no l'última. Hem d'anar acostumant-nos a decidir regularment i mitjançant consulta elements estratègics de la ciutat, ja sigui a proposta de l'Ajuntament o a proposta d'entitats o la ciutadania. La consulta ha de sortir bé pel seu propi contingut (el Sant Feliu que volem) i per la seva pròpia continuïtat (noves consultes en el futur). Espero que la ciutadania de Sant Feliu així ho entengui i participi, sense presses i amb totes les garanties democràtiques, per decidir, ni més ni menys, que el Sant Feliu de les properes dècades.

Comentaris

Article penjat al Fet a Sant Feliu.
Aquí es poden veure els comentaris: https://www.fetasantfeliu.cat/opinio/105048/la-nostra-primera-consulta-sense-presses-amb-totes-les-garanties-democratiques-i-per-decid