FALTA NOMÉS UN MES PER LA CONSULTA SOBRE EL SANT FELIU DEL FUTUR!!!


El "Boletín Municipal" de febrer de 1956 anunciava en portada: "Con la electrificación de la línea férrea que pasa por nuestra ciudad, cuyos trabajos se encuentran ya muy adelantados, desaparecerá el sistema de tracción a vapor con sus molestias de humo y demás inconvenientes propios del mismo. Cabe congratularse de tal mejora, lo que permitirá igualmente una mayor rapidez en el servicio de transporte de viajeros a cargo de la RENFE"

65 anys i mig després, la portada del Butlletí és aquesta:

En color, en català, en democràcia, en internet,... moltíssimes diferències. Però n'hi ha una de fonamental, la transformació urbana de Sant Feliu després de l'electrificació (1956) i del soterrament del pas a nivell de la carretera (1964), es va fer sense reflexionar col·lectivament sobre la nostra ciutat  i sense la possibilitat de decidir democràticament el Sant Feliu que volem per al proper mig segle.

Ara (2021), entre totes i tots podem decidir el Sant Feliu que volem. Del 8 al 21 de novembre, d'aquí a només un mes, 

VOTA!


Comentaris