dimarts, 22 de setembre de 2015

Que moure's per Sant Feliu també estigui a l'abast de tothom!

Ben aviat haurem de preparar i debatre tant el pressupost de l'any que ve com el conjunt del programa d'actuacions per al mandat que tot just acabem de començar (Pla d'Actuació del Mandat (PAM) 2016-2019). Una de les coses que haurà de preveure és un compromís ferm que és absolutament prioritari: la supressió de qualsevol dificultat per al moviment a peu de qualsevol ciutadà o ciutadana abans del 31 de desembre de 2018.

I no em refereixo només als obstacles o barreres físics, sinó també a tot allò que faciliti els desplaçaments i el descans a qualsevol persona que ho necessiti: persones amb discapacitat física, amb discapacitat visual, que porti cotxet amb canalla petita o la compra, o simplement persones que es cansen fàcilment, ja sigui pel seu pes, la seva edat o les seves condicions de salut.

En 40 mesos volem completar una feina que ja fa anys que estem cuidant molt: la mobilitat a peu per a tothom i a tots els barris de la ciutat. Vull resumir, en quatre fotografies, els quatre àmbits en què volem resoldre tots i cadascun dels obstacles a la mobilitat a Sant Feliu:

1. 100% de passos adaptats en totes les cruïlles de la nostra ciutat.
A primers de 2015, ja teníem un 87% de les cruïlles del casc urbà (descomptats els polígons industrials) plenament adaptades. Aquesta cruïlla, a la cantonada de Carles Buigas amb Comte Vilardaga, de camí a l'escola Pau Vila, és una de les del 7% restant. Aquest 7% estarà corregit en aquests 40 mesos.

2. Amplada de pas de 140 cm a tots els carrers de Sant Feliu.
S'entén per amplada de pas la distància entre una paret i els arbres, fanals, bancs o altres elements que hi hagi en una vorera. Legalment, aquesta amplada és de 90 cm. És aconsellable tenir-ne 120 i nosaltres ens hem fixat com objectiu avançar cap a una amplada de pas de 140 cm en tots els carrers de la ciutat. Això implica eliminar dos tipus de dificultat per a la mobilitat: els obstacles físics (fanals, papereres, pilones, etc) que facin que una persona amb cotxet o cadira de rodes hagi de baixar de la vorera, i els escocells en voreres estretes que poden provocar caigudes fàcilment evitables.

En aquests casos, el que toca és canviar el sistema d'enllumenat, com es va fer fa tres anys al carrer Falguera. Aquest és un objectiu clar del Pla Director del Centre, que eliminarà tots els obstacles en la via pública en aquesta zona de la ciutat abans de l'estiu que ve.

Hi ha obstacles menys "visibles": els escocells en voreres no gaire amples, com aquest davant mateix dels Jutjats. En aquest cas, els escocells s'han de cobrir amb materials que permetin la ventilació i la irrigació de l'arbrat, i que alhora evitin caigudes inesperades, especialment a la gent gran.

3. Bancs en tots els carrers amb pujada de més del 5%.
Sant Feliu té, de la via en amunt, molts carrers amb una pujada important. Per fer-nos una idea, el carrer Comte Vilardaga entre el pas a nivell i la font del cuento té un pendent del 6%. En carrers així, cal que hi hagi bancs per assegurar el descans a les persones grans, embarassades o amb cotxets, per posar tres exemples, que necessiten "fer una parada" de tant en tant.
En els darrers quatre anys, hem anat posant bancs en molts d'aquests carrers. Però encara en queden uns quants, com aquest en la fotografia: la pujada del carrer General Manso des de la carretera fins a Carles Boigas. Orientativament, ens proposem situar bancs com a màxim cada 50 metres si l'amplada de la vorera ho permet.

De manera complementària, també volem que hi hagi bancs en dos àmbits en què hi pot haver gent (gran, embarassada, etc) esperant: les parades de l'autobús i les entrades a les escoles o altres serveis públics.

4. Garantir la mobilitat de les persones cegues.
Aquest objectiu implica dues actuacions sobretot: la senyalització adequada en el terra en els llocs de creuament de carrers, i l'adequació progressiva dels semàfors per tal que doni seguretat a les persones cegues quan creuen. Aquesta fotografia recull tots dos factors:

L'Ajuntament compta amb l'assessorament d'un tècnic de l'ONCE que ens ha d'ajudar a tenir en compte la mobilitat de les persones cegues en totes les obres de millora del nostre espai públic. Anualment, fem un recorregut per diferents zones de la ciutat que han de garantir que aquestes actuacions compleixin amb aquest criteri de mobilitat. La tecnologia fa possible avenços molt importants en aquest sentit, com ara una aplicació per Iphone i Android que avisa a les persones cegues de la proximitat del semàfor i activa el senyal acústic només quan s'hi acosten.

Reitero que tenim l'objectiu i la determinació de suprimir, en els propers tres anys, tots els obstacles a la mobilitat lliure de tots els nostres ciutadans i ciutadanes, siguin quines siguin les seves circumstàncies físiques i sensorials. Tenim una programació de les barreres encara existents en cadascun dels quatre àmbits que he exposat, però agrairé molt la col·laboració de tothom que em vulgui identificar o recordar qualsevol petita obra que hàgim de preveure per convertir, efectivament, el dret a la mobilitat en un dret per a tothom.

1 comentari:

Ciutada ha dit...

2 petits dubtes.

Ja has cancelat les entrevistes al alcalde? A la ultima es pot veure que dius que la propera es el 8 de setembre...

Les obres es faran en seguretat i complint les ordenances? Hi ha un mail corrent que Rubatec ha fet incompliments del plec de condicions i les ordenances a les obres de la Ramon i Cajal... Com pot ser que continui treballant si això es veritat?