dimecres, 9 de juliol de 2014

Obres d'estiu a l'espai públic (2014).

Fa uns dies, vaig fer un primer escrit sobre la principal de les obres que farem en l'espai públic durant aquest estiu: l'acabament de la Riera de la Salut i la connexió entre banda i banda del pont de la via. En aquest escrit, explicaré les principals obres que, a més de l'anterior, farem aquest estiu de 2014. Per qui vulgui fer una mica de memòria, a l'inici de cada estiu he fet escrits amb el mateix objectiu:
L'objectiu és el mateix que en les dues edicions anteriors: un espai públic de qualitat a tots els barris, amb una atenció especial i prioritària a garantir la mobilitat a peu per a tothom (supressió de barreres arquitectòniques, de punts insegurs o foscos, etc) i, en segon lloc, de millorar la mobilitat dels vehicles (asfalts, passos elevats, etc).

Aquestes són les actuacions principals que durem a terme aquest estiu.

1. Arranjament dels carrers Carles Buigas i Joan de Batlle.
Es tracta de dos carrers de molta circulació de persones i de vehicles que tenen diversos problemes importants: cruïlles amb barreres arquitectòniques o mal dissenyades, mala concepció de l'aparcament en alguns punts, mal estat de l'arbrat en carrers on molta gent es reuneix i un asfaltat en molt mal estat en diversos punts. Aquesta serà una obra important que pretén endreçar completament la mobilitat de les persones, i la mobilitat i l'aparcament dels vehicles en aquests dos carrers tan importants del barri Roses-Castellbell, en què, a més, hi ha un dels dos instituts públics de la ciutat (IES Olorda)


En una reunió al Centre Cívic Roses cap a meitat de juny es va presentar als veïns aquest plànol que resumeix les actuacions:

2. Creació d'una nova escala que comuniqui l'escola Gaudí amb el barri de Can Maginàs.
Tot i que a la plaça de Can Maginàs ja hi ha una escala que la comunica amb el passeig del Canal, l'Associació de Veïns i l'AMPA de l'escola havien informat reiteradament que el pas natural dels veïns per anar cap a l'escola Gaudí o cap a la zona de l'antic Caprabo no era l'escala existent, sinó aquest, amb tots els riscos de seguretat que comporta, especialment per a la gent gran:
Degut a la poca distància que hi ha per salvar aquesta alçada, no és possible la creació d'una rampa, que era la intenció inicial. Però sí que es genera un accés amb totes les garanties en aquest punt, que és, reitero, el pas habitual de molts veïns i veïnes del barri. Aquest és el plànol de l'obra que es farà en aquest punt:

En els barris de Can Maginàs i la Salut estem treballant en una altra millora molt important de mobilitat: la generació d'unes rampes al pont que uneix els dos barris (conegut popularment com el "pont verd"). Estem fent els plànols, però a hores d'ara no tenim encara el permís d'ADIF, que és imprescindible per poder fer l'obra. Ho repeteixo perquè quedi molt clar: aquesta obra no la podem fer aquest estiu de 2014, però la tenim claríssimament "en cartera":

3. Millora de l'accés a l'escola Pau Vila i del paviment del carrer Mas Lluí.
A principis d'any, vam arreglar l'accés a l'escola Monmany i la cruïlla entre els carrers Joaquim Monmany i Mas Lluí. Un cop feta aquesta millora, quedava la millora del carrer Mas Lluí fins a la cruïlla amb Carles Buigas, camí de l'escola Pau Vila. Es tracta de suprimir punts com el de la fotografia, en què una cadira de rodes o un cotxet ho té molt difícil per passar:

En aquest tram, el que es tracta és d'eixamplar la vorera que dóna a les dues escoles, canviant l'actual aparcament en bateria que hi ha en aquest tros del carrer, com es pot veure en la comparativa dels dos plànols que adjunto: estat actual i estat després de les obres.

4. Millores als carrers Ramon y Cajal i Jaume Ribas.
Al barri Falguera es faran dues actuacions principals. D'una banda, la reparació de voreres que estan en molt mal estat i la supressió de barreres arquitectòniques al carrer Jaume Ribas entre els carrers Ramon y Cajal i Joan Antoni Samaranch. De l'altra, la renovació de l'asfaltat a la calçada del carrer Ramon y Cajal entre els carrers Sant Josep i Sant Joan.

5. Atenuació d'onze passos elevats.
Finalment, actuarem en onze passos elevats de la ciutat, per tal que els pendents de les rampes d'ascens i descens per als cotxes estiguin totes per sota del 10%. La idea és que s'acostin al model 2+4+2, és a dir, dos metres de rampa d'ascens, 4 metres de pas i dos metres de rampes de descens. Aquests passos es troben en les rutes dels autobusos que circulen per la nostra ciutat, que són òbviament les rutes més transitades. Els 11 passos són els punts en blau d'aquest mapa, que reflecteix el conjunt d'actuacions que he exposat. Sí que vull destacar, per la seva centralitat i per la multitud de vegades que s'hi han anat fent reparacions parcials, que el pas que hi ha davant mateix de l'ajuntament, que uneix les dues bandes del carrer de les pulmonies (Pou de Sant Pere en llenguatge oficial) a banda i banda de la carretera es refarà totalment: nova subbase, nova base i noves llambordes, que evitaran definitivament les deformacions continuades que pateix, degut a què totes les rutes d'autobusos i serveis hi passen pel damunt.

Properes actuacions a quatre places de la ciutat.D'altra banda, amb posterioritat a les obres que he explicat més amunt, durant el final d'aquest 2014 i els primers mesos del 2015 hi haurà una important obra de remodelació d'una de les places més importants del centre de la nostra ciutat: la plaça Catalunya. Després de les consultes i converses amb el veïnat i els centres escolars de l'entorn, el projecte d'obres està acabat i s'aprovarà aquest mateix mes de juliol. Un cop aprovat, s'han de concursar les obres, amb la qual cosa és previsible que aquestes comencin al mes de novembre i estiguin acabades als entorns de la Fira de l'any que ve.

Més sobre places de la nostra ciutat. En aquests moments s'estan acabant les converses amb les nou comunitats que donen a la plaça Rafael Alberti, i el proper 24 de juliol se'ls presentarà l'avantprojecte resultant d'aquest procés de participació. Després de la darrera lectura del veïnat, la intenció és aprovar el projecte d'obres entre octubre i novembre d'aquest any, per tal que les obres es puguin adjudicar en el primer quadrimestre de l'any que ve i començar a la segona meitat del 2015. Finalment, el personal tècnic d'urbanisme i de participació de l'Ajuntament té en cartera l'elaboració de dos grans projectes de remodelació de dues places més de Sant Feliu. Un, la remodelació de la plaça de la Salut, està en marxa i es presentarà al veïnat entre octubre i novembre. L'altra, la remodelació de la plaça Francesc Macià, començarà tot just tornant de vacances i acabarà a primers de l'any que ve. Les remodelacions d'aquestes dues places formaran part del treball del proper mandat, per raons evidents de calendari. Però en la mesura que són fruit d'acords per unanimitat del ple, són obres que no dependran del resultat de les eleccions municipals de l'any que ve i es faran amb tota certesa, com així hem comunicat ja al veïnat.