dimecres, 16 de juliol de 2014

Amb el seu recurs sobre l'IBI, el PSC obre la via judicial, tanca la porta política.

Com vaig explicar en aquest article, l'11 d'abril es va aprovar definitivament el tipus d'IBI que s'està aplicant aquest any 2014. En els dies previs, es van presentar les al·legacions del Partit Popular, de Ciutadans, del Partit Socialista i de la Comissió ciutadana de l'IBI. Totes aquestes al·legacions es van desestimar, ja que es basaven en dues qüestions (incompliment de legislació i incompliment de calendaris) que vam argumentar que no existien.

Després d'aquell ple, i un cop el mes de maig es van rebre els primers rebuts quadrimestrals a les persones que tenen domiciliat l'IBI, hi va haver dues campanyes contra l'acord pres a l'abril: una impulsada per la Comissió ciutadana i una altra impulsada pel PSC. Les campanyes han consistit en el següent: presentació de recursos de reposició a l'Ajuntament contra el tipus aprovat el passat abril i presentació de recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. De moment, el PSC ja ha presentat recurs (vegeu-ne la notícia en aquest enllaç del Fet a Sant Feliu) i l'AVV Roses ha anunciat públicament al seu blog que el proper setembre la Comissió ciutadana farà el mateix.

En el període de presentació (que acabava el 22 de juny), s'han presentat 102 recursos amb el model facilitat pel PSC, 719 recursos amb el model de la Comissió ciutadana i 3 recursos a títol individual. La major part dels recursos del PSC i els presentats individualment tenien la documentació correcta (és a dir, només fotocopia del DNI i la indicació de l'immoble pel qual presentaven el recurs) i la major part dels de la Comissió no venien acompanyats per cap document. Es podia donar el cas que es presentés un recurs en nom d'algú que no ho sabia: de fet, han vingut algunes (poques, evidentment) persones a l'Ajuntament dient-nos que el recurs s'havia presentat sense el seu coneixement. En aquests casos, hem requerit a les persones que no acompanyaven cap document  a què els adjuntessin, per tal de validar que efectivament es volien personar en un recurs contra l'Ajuntament. A aquesta petició de cocumentació, han respost fins ara 53 persones. Per tant, d'un total de 824 recursos rebuts, fins ara n'hem admès 188 i els altres els anirem responent a mesura que presentin la documentació requerida. Si no, els haurem de rebutjar per impossibilitat de verificar que les persones efectivament presentaven el recurs en nom propi i amb els requisits necessaris. I és que fer un recurs no és el mateix que fer una instància o signar un document en una campanya: té efectes jurídics i ha de tenir garanties jurídiques.

Un cop acabat el termini de presentació de recursos, aquests dies els estem responent. I la resposta és clara i l'estic explicant recentment en les converses a barris que estem fent o a Ràdio Sant Feliu: estem desestimant els recursos, perquè estem convençuts que ni hem incomplert la legislació, ni hem incomplert els calendaris. I ho estem fent tal com estableix la llei: amb una argumentació jurídica molt detallada, acompanyada d'una breu explicació que reprodueixo tot seguit.

Per què diem que no hem incomplert ni la legislació ni els calendaris?
En primer lloc i principal, perquè l'ajuntament té dues persones la responsabilitat de la qual els hauria obligat a advertir-nos-ho: el secretari i la interventora municipals. En cap expedient (ni en l'aprovació inicial ni en les respostes a les al·legacions ni en l'aprovació definitiva) cap dels dos ha formulat cap mena de reparament o objecció legal. L'equip de govern assumeix plenament la raó per la qual no han fet reparaments, i que explico tot seguit.

Tant el PSC com la Comissió ciutadana, en el seu recurs de reposició, al·leguen que hem incomplert la disposició addicional tretzena de la Llei reguladora d'Hisendes locals, ja que, segons aquesta llei, el tipus d'IBI s'havia d'aprovar definitivament abans de l'1 de març, i en canvi el vam aprovar el dia 11 d'abril.

Però, com vam explicar reiteradament al PSC i a la Comissió ciutadana, és que per damunt de la Llei d'Hisendes locals, els ajuntaments estem obligats a complir, per mandat constitucional imposat per la Unió Europea (la famosa reforma de l'article 135 de la Constitució, a la que ICV es va oposar, però que és d'obligat compliment), estem obligats a complir la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que és clarament de rang superior. Per aplicació d'aquesta llei, l'Ajuntament havia d'establir el tipus d'IBI un cop es conegués el resultat pressupostari de l'any passat, el 2013. Aquest resultat pressupostari no es va tancar fins al 14 de febrer. En conseqüència, el tipus d'IBI no es podia aprovar inicialment abans d'aquesta data, i es va aprovar per tant, el dia 27 de febrer, abans, per tant, de l'1 de març. Era materialment impossible, per tant, que estigués aprovat definitivament el dia 1 de març, ja que l'existència d'un mes d'exposició pública feia del tot impossible el que plantegen el PSC i la Comissió en els seus recursos. Reitero i resumeixo: no es podia aprovar abans d'aprovar la liquidació del 2013 (14 de febrer) i és obligatori per llei un mes d'exposició pública: apurant fins a l'extrem el calendari, era legalment impossible aprovar definitivament abans del 14 de març. El PSC i la Comissió, en els seus recursos, no plantegen només un calendari materialment impossible, sinó el que és pitjor, legalment impossible.

El recurs del PSC ha estat admès a tràmit pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC): és, valgui la redundància, un tràmit administratiu normal quan el jutjat no veu defectes de forma en la presentació formal del recurs. Ara caldrà que l'estudiï a fons i que segueixi tot el procés judicial. El mateix passarà amb el recurs que presenti la Comissió ciutadana. Per tant, caldrà veure com i en quins moments es pronuncia el TSJC. Estem, per tant, a l'espera del que passi en el calendari i l'àmbit judicial.

Ara bé, què passa en el calendari i l'àmbit polític?
En els 35 anys de democràcia municipal, mai un grup municipal ha recorregut a la justícia en la seva tasca d'oposició al govern de la ciutat. En els vuit anys en què ICV i EUiA vam estar a l'oposició (2003-2011), vam plantar cara decididament a moltes decisions del govern del PSC, però sempre vam presentar la batalla política a la sala de plens i a la ciutat, mai en els tribunals. Ara constatem amb sorpresa com un PSC en caiguda lliure a totes les enquestes i amb una crisi oberta a tots els fronts, fa el pas de denunciar el govern de la ciutat, tot i saber que ho fa sense base legal sòlida, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Amb aquesta decisió, al mateix temps que el PSC obre la via judicial, tanca la porta política. Què vull dir amb això? Vull dir que el PSC ha escollit la via de la màxima confrontació amb ICV-EUiA-ISF i ha escollit la via de fer enormement difícil una futura entesa entre les dues principals forces polítiques de la nostra ciutat en aquests moments. Ells sabran per què ho han fet: suposo que han calculat que volen ser els beneficiaris polítics del desgast que pugui comportar la llarga campanya de la Comissió ciutadana contra l'equip de govern. Volen ser, com es diu en castellà, "los pescadores que sacan ganancia de este río revuelto". Fins després de les eleccions municipals de 2015, ningú no sabrà els resultats d'aquesta decisió sense precedents. Però fins aleshores, la nostra porta està tancada, amb un rètol a la porta, que el PSC mateix ha posat, i que diu: "Tancat per recurs a la via judicial".

I deixeu-me afegir un comentari  final: qui és el PSC de Sant Feliu per portar als tribunals un govern que ajustarà el rebut de l'IBI a l'increment de l'IPC, com deia al seu programa, si quan la senyora Borrell era regidora d'Hisenda (2007-11) l'IPC va pujar un 10,10% i el rebut de l'IBI va pujar el 33, 79%? Ho portava al seu programa electoral? El PSC se salta el seu programa i ens porta als tribunals per complir el nostre? Pot sonar a discussió de pati d'escola... però de segons qui, lliçons de moralina, les justes. O cap ni una.

12 comentaris:

x Sant Feliu de Llobregat ha dit...

Les històriques lluites entre ICV i PSC no les oblida ningú que tingui un mínim interès en la política municipal.

Ningú discutirà que Sant Feliu és una ciutat d'esquerres, però malauradament els personalismes han portat al govern de la nostra ciutat altres pactes no tan naturals, encara que legítimament avalats per la democràcia representativa existent i exercida pels 21 electes. Vostè en deu saber millor que ningú el perquè no tenim governs d'esquerres, fa més de 20 anys que ostenta diferents responsabilitats al nostre ajuntament.

En èpoques on vostè estava una miqueta més amagat i no es "batia" als plens, no sabem quin paper jugava realment, tenint en compte que vostè penjava cartells del PSC ja fa molts anys, però ara està molt clar, només caldria revisar uns quants plens per comprobar que vostè al PSC no se l'ha mirat mai amb bons ulls, mai s'ha entès ni amb en Juan Antonio Vázquez i molt menys s'entén amb na Lourdes Borrell.


Sembla que envalentonat pel resultat de l'enquesta d'imatge municipal, i recordant-li que el PSC acaba de fer allò que va dir que faria, i sense oblidar que vostè mateix va retar al PSC a fer-ho en aquest blog, vostè, i només vostè, tanca la porta a un possible pacte d'esquerres a la nostra ciutat, és possible i molt probable que ICV i PSC no sumin majoria a les properes municipals, però encara que fos així, vostè i només vostè ja ha anunciat que no pactarà amb el PSC, ¿la seva assemblea també el recolzaria unànimement en aquest tema?, com va fer fa uns dies pel tema dels possibles sobresous percebuts de la FMC.

L'excusa per no intentar un pacte amb el PSC diu que és la justícia, no sembla que vostè es porti gaire bé amb els temes judicials, a l'inici del seu mandat va pactar amb un ciutadà una indemnització de 55.000 € a canvi de retirar una demanda contra l'ajuntament que segons vostè era probable que es perdés, molt s'ha rumorejat sobre aquest tema, com per exemple que vostè estava pagant els favors del passat a aquesta persona, que durant un temps es va centrar en "destrossar" al PSC. Acaba de rebre la sentència en referència a la demanda d'un treballador que va sancionar, si recorda vostè, se'l va sancionar amb suspensió de 6 mesos de feina i sou, i se l'ha degradat professionalment, els rumors diuen que vostè se l'ha carregat per ser... militant del PSC i ara resulta que un jutge l'obliga a tornar-li 5 mesos de sou, perquè la sanció ha estat considerada desproporcionada!, encara que el mal moral exercit sobre la seva persona, família i entorn no li tornarà ningú, encara haurà de ploure molt. I justament està vostè essent investigat per la justícia per un tema que li toca de rebot, però que s'hi troba ficat de ple.

Realment creu vostè que els futurs votants d'ICV no tindran en compte que vostè es nega a pactar amb el PSC?, està advertint o amenaçant al PSC des de la seva posició de creguda supremacia?

Encara que sabem que no accepta mai lliçons dels que considera inferiors, ahí va un consejito, no diguis blat, fins que no sigui al sac i ben lligat. El resultat de les municipals no el sap ningú i fins al maig del 2015 encara ha de ploure i apareixeran noves candidatures.

Reflexioni senyor San José, reflexioni molt perquè es comença a notar de lluny que el càrrec que ostenta li queda molt gran.

Salutacions cordials,La Crítica ("constructiva")

Jordi San José i Buenaventura. ha dit...

No tinc per costum debatre a fons amb anònims, però com que crec que sé qui ets, "entraré al trapo".
1) coneixes la casa i tens temps, però tens mala memòria. O, millor dit, memòria selectiva i deliberadament interessada a favor del PSC a què pertanys. Et recomano que repesquis aquest article al meu blog: http://jordisanjose.blogspot.com.es/search?q=cues+de+pansa. Clar que Sant Feliu ha tingut governs d'esquerres: entre 1979 i 1983, i entre 1996 i 2003. Unes eleccions que, per si no te'n recordes, va guanyar ICV i el teu partit va preferir pactar amb CiU.
2) pacte antinatural amb CiU a Sant Feliu? El que és antinatural és que, en l'àmbit estricte de Sant Feliu, el teu partit estigui a la dreta de CiU. O no és antinatural que el teu partit estigui en contra de la tarifació social o de l'exempció de les plusvàlues en cas de dació en pagament? CIU va dir sí a la tarifació social i el PSC va dir no: qui és antinatural a Sant Feliu?
3) de debò tu creus que el teu partit, al que tant defenses, té autoritat moral per parlar de l'IBI a Sant Feliu? Tu no tenies cap argument per fer Crítica ("constructiva") fa només quatre o cinc anyets? Tu no tenies res a dir quan l'increment de la contribució triplicava el cost de la vida? I ara et sembla bé i justifiques que els triplicadors portin a Iniciativa i Esquerra Unida als tribunals?
4) mal interpretes (és a dir, interpretes interessadament per al teu partit) el que jo he dit respecte a pactar o no pactar amb el teu partit: jo no he dit que no hi vulgui parlar o pactar, sinó que caldrà esperar a maig de 2015 per veure en quin lloc ens posa la ciutadania a cadascú. Ni més ni menys que, per la "peculiarietat" de l'organització local, em diuen altres alcaldes del PSC amb qui tinc una relació i col·laboració fluïda i habitual.
5) et reconec que vaig cometre un error, pensant en l'interès prioritari de l'Ajuntament: la indemnització de 55.000€ que menciones. Vist amb perspectiva, ara aniria indubtablement a judici, encara que (com era de preveure), l'import hagués estat el triple. Per estalvi econòmic el teu partit diu que vaig fer un tracte de favor a algú que, com tu, és molt més beligerant contra l'alcalde ara que fa quatre o cinc anyets... Cosas veredes, amigo Sancho. No us hauria hagut de donar aquest argument.
6) entendridora la teva solidaritat amb el teu company sindicalista. Ja saps que la sentència ratifica la gravetat de la sanció imposada? No posa en qüestió el que es jutjava: com és que no ho dius? Confiirmant la gravetat de la falta (en això dóna la raó a l'ajuntament), situa la sanció econòmica en la franja baixa i l'ajuntament en la franja mitja, ja que el marge establert per la legislació és excessicament ampli: de quinze dies a un any.
7) és entendridor també que, des de l'anonimat i sense donar la cara, em vulguis donar consejitos. Com les ofenses, no aconsella qui vol, sinó qui pot. I, tu, decididament, no pots.

x Sant Feliu de Llobregat ha dit...

Comentari 1 de 6:
Primer de tot, des de La Crítica (“constructiva”) s’agraeix molt sincerament la seva resposta. Moltes gràcies!
Al seu comentari, es formulen diferents preguntes, i forces afirmacions basades en una hipòtesi errònia. La Crítica (“constructiva”) intentarà donar respostes a les preguntes i li plantejarà altres possibles hipòtesis, que d’aconseguir fer-li reflexionar, “otro gallo cantaria”.
Intentem-ho tot amb l’esperit de ser veritablement “constructius”.
En lletra cursiva hi trobarà les referències al seu propi comentari, i en negreta les coses que es destaquen:


No tinc per costum debatre a fons amb anònims, però com que crec que sé qui ets, "entraré al trapo”.
La Crítica (“constructiva”) no és un anònim, de fet preferim que se’ns consideri una entitat sense ànim de lucre que participa de la vida santfeliuenca mitjançant l’espai virtual i aspira a contribuir a la millora en la gestió dels recursos disponibles a la seva ciutat, Sant Feliu de Llobregat. Si no accepta tractar-nos d’aquesta forma perquè no som una entitat “registrada oficialment” esperem que no menystingui considerar-nos “un puñado de votos”.
Podem entendre, encara que no compartim amb vostè, la necessitat d’identificar amb nom i cognoms els interlocutors. Ho entenem, perquè com fa vostè i també fa moltíssima altra gent, sembla molt fàcil rebatre arguments amb un… “éste y aquél son unos gilipollas, no tienen ni puta idea”, el “no tenir ni puta idea” podria donar molt de si relacionant la manca d’informació amb la tan publicitada transparència de l’Ajuntament, ja en parlarem en un article, per cert, al voltant d’això, via twitter es va enviar un tuit al compte de l’Ajuntament, advertint de possibles errors a les dades publicades respecte a les subvencions concedides al 2014, encara no tenim resposta, però estem segurs que hi ha errors, si pot, pel bé de tots, intenti donar un cop d’ull i demani al departament corresponent que es revisi i es corretgeixi, i no estaria de més, ja que parlem de transparència, que es fes esment dels errors detectats i de les correccions de la nova versió, estaríem parlant de traçabilitat dins la transparència.
La Crítica (“constructiva”), entitat sense afany de lucre no registrada oficialment no s’estendrà, per ara, més en aquest punt, i reitera el seu agraïment per “l’entraré al trapo”.

Hem de dividir el comentari en 6 comentaris perquè blogger no admet comentaris de més de 4.096 caràcters, disculpeu les molèsties.

x Sant Feliu de Llobregat ha dit...

Comentari 2 de 6:
1) coneixes la casa i tens temps, però tens mala memòria. O, millor dit, memòria selectiva i deliberadament interessada a favor del PSC a què pertanys. Et recomano que repesquis aquest article al meu blog: http://jordisanjose.blogspot.com.es/search?q=cues+de+pansa. Clar que Sant Feliu ha tingut governs d'esquerres: entre 1979 i 1983, i entre 1996 i 2003. Unes eleccions que, per si no te'n recordes, va guanyar ICV i el teu partit va preferir pactar amb CiU.
Respecte al fet que La Crítica (“constructiva”) coneix la casa, afegiríem que qualsevol persona que tingui un mínim interés en la política municipal, sigui membre o no de La Crítica (“constructiva”), conneix la casa, o hauria de disposar de les eines suficients per coneixer-la, segons el seu equip de govern, el portal de la transparència ho hauria de permetre, oi?
Respecte al té temps, afegir que tots els dies amb les seves nits, tenen 24 hores per La Crítica (“constructiva”), com per qualsevol altra persona.
Respecte el millor dit, memòria selectiva i deliberadament interessada en favor del PSC a què pertanys. Aquí hi ha un error, La Crítica (“constructiva”) no pertany al PSC, repetició per si no queda clar: La Crítica (“constructiva”) NO pertany al PSC, ni a cap força o moviment polític concret.
L’article que esmentes era conegut per La Crítica (“constructiva”), i una vegada tornat a repassar, s’espera que acceptis que des del punt de vista de La Crítica (“constructiva”) sembla estar escrit des de la rancúnia envers el PSC per la seva part.
La Crítica (“constructiva”) no ha dit enlloc que Sant Feliu no hagi tingut governs d’esquerres, així que es pot afirmar que aquí és vostè qui fa deliberacions interessades en favor seu. Per si no va quedar prou clar al primer comentari de l’article, el que s’afirma és que els personalismes han portat a la ciutat pactes no naturals, encara que la ciutat és manifestament d’esquerres, i vostè que porta més de 20 anys a l’ajuntament en deu tenir moltes explicacions, que si vol pot expressar obertament quan estimi oportú.

x Sant Feliu de Llobregat ha dit...

Comentari 3 de 6:
2) pacte antinatural amb CiU a Sant Feliu? El que és antinatural és que, en l'àmbit estricte de Sant Feliu, el teu partit estigui a la dreta de CiU. O no és antinatural que el teu partit estigui en contra de la tarifació social o de l'exempció de les plusvàlues en cas de dació en pagament? CIU va dir sí a la tarifació social i el PSC va dir no: qui és antinatural a Sant Feliu?
La Crítica (“constructiva”) no ha afirmat que un pacte amb CiU sigui antinatural, sinó que ha afirmat que s’han donat pactes no tan naturals. I Considerant que les matisacions són molt importants, la resposta de La Crítica (“constructiva”) a la seva pregunta, és que no és considera que pactar amb CiU sigui antinatural a Sant Feliu, de fet és CiU qui ha pactat amb PSC i ERC primer i amb ICV-EUiA-ixSF després.
Afirmar que el PSC (entenent que quan diu “el teu partit”, es deu referir al PSC per suposicions que vostè erròniament ha fet anteriorment) està a la dreta de CiU perquè vota contra “la seva” tarifació social, i/o perquè vota contra l’exempció de les plusvàlues, esperem que com La Crítica (“constructiva”) considera, vostè també s’ho repensi i entengui que aquesta extrapolació resta fora de qualsevol validesa, vostè ha exagerat una miqueta massa, oi?
Per si l’interessa, l’exempció de les plusvàlues és considerada per La Crítica (“constructiva”) un veritable encert envers les moltes famílies que estan passant serioses dificultats econòmiques i es veuen obligades a vendre la seva vivenda, encara que hagi estat sobrevingut degut a les reunions que vostè ha mantingut amb veïns i veïnes que degut a la situació econòmica van fer-li aquesta petició concreta. Si revisa el seu programa electoral passat, no hi ha cap referència a l’exempció de les plusvàlues, però reiterem el suport de La Crítica (“constructiva”) a la mesura pal·liativa adoptada.
Respecte al tema de la tarifació social, des de La Crítica (“constructiva”) avancem que farem un article respecte a “la tarifació social” a Sant Feliu. S’espera que se’n pugui debatre més endavant amb una anàlisi de la tarifació social.

x Sant Feliu de Llobregat ha dit...

Comentari 4 de 6:
3) de debò tu creus que el teu partit, al que tant defenses, té autoritat moral per parlar de l'IBI a Sant Feliu? Tu no tenies cap argument per fer Crítica ("constructiva") fa només quatre o cinc anyets? Tu no tenies res a dir quan l'increment de la contribució triplicava el cost de la vida? I ara et sembla bé i justifiques que els triplicadors portin a Iniciativa i Esquerra Unida als tribunals?
Començant per la darrera pregunta d’aquesta secció. Sí, a La Crítica (“constructiva”) li sembla bé que els membres del consistori defensin el que considerin oportú amb els mitjans lícits i legals que considerin oportuns. El PSC ho va dir, i ho ha fet, i sense voler afirmar que el PSC de Sant Feliu sigui un partit coherent, en aquest cas sí tenim un exemple de coherència. Per què a vostè li sobta tant que hagin donat aquest pas al PSC?
La Crítica (“constructiva”) creu que qualsevol partit té autoritat moral per parlar de l’IBI a Sant Feliu i de qualsevol altre tema, altra cosa seria que les intervencions per part dels càrrecs electes que es facin al respecte siguin més o menys encertades segons el raser triat.
Fa només 4 o 5 anyets, La Crítica (“constructiva”) com a tal no existia, però que no existís, no significa que no hi hagués arguments per fer crítica (“constructiva”), de fet se’n feia amb altres noms, per exemple, el moviment d’indignats de Sant Feliu, Sant Feliu Respon… i una pregunta, pensa el mateix dels diferents moviments independentistes que han aparegut recentment? ,es a dir, no tenien arguments independentistes abans de l’11 de setembre de fa poquets anys?
Respecte a quan l’increment de la contribució triplicava el cost de la vida, La Crítica (“constructiva”) ha fet diversos articles on es desmenteix l’afirmació “del triple”, li recomanem que els repassi amb atenció, o que els llegeixi en cas de no haver-ho fet ja:
http://xsantfeliu.blogspot.com.es/2014/03/verdades-sobre-el-ibi.html
http://xsantfeliu.blogspot.com.es/2014/04/ibi-no-explicamos-y-incumplimos.html
http://xsantfeliu.blogspot.com.es/2014/04/ibi-punto-y-seguido.html
http://xsantfeliu.blogspot.com.es/2014/04/informe-pisa-el-alcalde-de-santfeliu-de.html


4) mal interpretes (és a dir, interpretes interessadament per al teu partit) el que jo he dit respecte a pactar o no pactar amb el teu partit: jo no he dit que no hi vulgui parlar o pactar, sinó que caldrà esperar a maig de 2015 per veure en quin lloc ens posa la ciutadania a cadascú. Ni més ni menys que, per la "peculiaritat" de l'organització local, em diuen altres alcaldes del PSC amb qui tinc una relació i col·laboració fluïda i habitual.
El que vostè va escriure a l’article textualment és: “Fins després de les eleccions municipals de 2015, ningú no sabrà els resultats d'aquesta decisió sense precedents. Però fins aleshores, la nostra porta està tancada, amb un rètol a la porta, que el PSC mateix ha posat, i que diu: "Tancat per recurs a la via judicial”.
Potser pecant de sensacionalistes, des de La Crítica (“constructiva”) es va afirmar massa alegrement que vostè es negava a pactar amb el PSC, certament també es poden fer altres interpretacions més curoses, li sembla bé dir que fins després de les eleccions, i en funció del resultat de les mateixes, a cal ICV no són benvinguts els de cal PSC?

x Sant Feliu de Llobregat ha dit...

Comentari 5 de 6:
5) et reconec que vaig cometre un error, pensant en l'interès prioritari de l'Ajuntament: la indemnització de 55.000€ que menciones. Vist amb perspectiva, ara aniria indubtablement a judici, encara que (com era de preveure), l'import hagués estat el triple. Per estalvi econòmic el teu partit diu que vaig fer un tracte de favor a algú que, com tu, és molt més beligerant contra l'alcalde ara que fa quatre o cinc anyets... Cosas veredes, amigo Sancho. No us hauria hagut de donar aquest argument.
Anem a pams en aquest punt. Ningú està lliure de cometre errors, encara que evidentment hi ha errors i errors, de com els partits intenten aprofitar el que consideren errors dels contrincants polítics se’n podria fer un curiós reportatge, La Crítica (“constructiva”) no el farà, on es veurien que molts “errors” comesos no ho eren tant i els gens dissimulats intents de capitalització de vots per part dels altres partits, vist amb perspectiva deixarien palesa la manca d’escrúpols de molts partits amb l’únic objectiu d’esgarrapar vots. Només cal veure el que intenta fer el PP amb la figura de Pablo Iglesias y PODEMOS.

6) entendridora la teva solidaritat amb el teu company sindicalista. Ja saps que la sentència ratifica la gravetat de la sanció imposada? No posa en qüestió el que es jutjava: com és que no ho dius? Confirmant la gravetat de la falta (en això dóna la raó a l'ajuntament), situa la sanció econòmica en la franja baixa i l'ajuntament en la franja mitja, ja que el marge establert per la legislació és excessivament ampli: de quinze dies a un any.
La Crítica (“constructiva”) desconeix on pot consultar la sentència, es farà pública sota el paraigües de la transparència municipal (amb la preceptiva adequació del document a la LOPD)? Si tanta importància li dóna a la comparativa del “triple” quan parla de l’IBI, quina importància li dóna al del “sèxtuple”? Perquè vostè podria passar a la història com el dèspota que aplicava sancions multiplicant-les x6!
Es sobreentén que l’Ajuntament sí que haurà de tornar al treballador municipal 5 mesos de salari, oi?

Dispensi a La Crítica (“constructiva”) per no poder contestar a les preguntes que vostè planteja en aquesta secció, donat que es desconeix el text concret de la sentència.

x Sant Feliu de Llobregat ha dit...

Comentari 6 de 6:
7) és entendridor també que, des de l'anonimat i sense donar la cara, em vulguis donar consejitos. Com les ofenses, no aconsella qui vol, sinó qui pot. I, tu, decididament, no pots.
Tota l’activitat de La Crítica (“constructiva”) en diferents espais virtuals és fàcilment identificable perquè sempre està signat, no s’ha detectat fins a la data cap suplantació d’identitat, en cas de detectar-se, s’intentarà posar solució en el menor temps possible.
Dispensi l’atreviment però permeti a La Crítica (“constructiva”) convidar-lo a reflexionar tot responent a les següents qüestions:
En termes de rèdit polític, quin partit creu vostè que pot treure’n més rèdit de l’activitat a la xarxa de La Crítica (“constructiva”)? En són conscients les alternatives de govern de l’existència de La Crítica (“constructiva”)? (A twitter @LaCriticaSF només tenim 28 seguidors en el moment d’escriure aquestes línies, i el blog http://xsantfeliu.blogspot.com.es/ té poc més de 1.500 vistes)
Amb la previsible davallada de vots del PSC, realment creu que La Crítica (“constructiva”) té cap interés en “malinterpretar-lo” a vostè i al seu govern en favor “deliberat” del PSC?
No podria ser CiU qui encapçalés el projecte de La Crítica (“constructiva”)? (A la darrera fira ja va enviar una carta a la seva militància i simpatitzants informant-los que els pactes de govern tenen aquestes coses, però que CiU no estava gens d’acord en plantar la fira a la Carretera Laureà Miró)
No podria encapçalar el projecte de La Crítica (“constructiva”) el grup d’Independents per Sant Feliu o una part del mateix que ha mostrat públicament estar en desacord profund amb alguna de les seves polítiques i que de totes formes forma part del seu govern?
No podria el PSC, o CiU, o PP, o C’s, o ERC, o PODEMOS, o la CUP, o qualsevol possible candidatura independent, o un mix de persones preocupades per Sant Feliu per sobre de sigles de partit, incloent-hi ICV i EUiA les impulsores de La Crítica (“constructiva”)?

La Crítica (“constructiva”) no desitja que s’especuli al voltant de tot això perque es considera que els personalismes a Sant Feliu han deixat passar molt bones oportunitats de millora per a la nostra ciutat. El missatger no és el més important, i són moltes les ocasions en que erròniament s’ha considerat que matant al missatger es resolien els “problemes”.

La Crítica (“constructiva”) no és més que un compte de correu xsantfeliu@gmail.com, un blog http://xsantfeliu.blogspot.com.es/, un compte de Twitter @LaCriticaSF, només és un projecte. Un projecte que mitjançant l’anàlisi de diferents aspectes de la política municipal de Sant Feliu i el plantejament de diferents qüestions, pretén contribuir al debat i la reflexió amb l’objectiu de millorar la gestió dels recursos disponibles a Sant Feliu i la qualitat de vida santfeliuenca.Tot esperant que el debat es mantingui re-viu, rebi una cordial salutació,


La Crítica (“constructiva”)

P.D.: Entrar en un debat directe amb l’alcalde San José, no entrava dins els plans de La Crítica (“constructiva”), no obstant això, en la mesura del possible, es trobarà el temps suficient per mantenir viu el debat.

Jordi San José i Buenaventura. ha dit...

Veig que al vostre blog anuncieu un debat amb mi: res més lluny de la meva intenció que debatre amb anònims. Però no em puc estar de fer-vos una pregunta, arran de la vostra carta de presentació: "preferim que se’ns consideri una entitat sense ànim de lucre que participa de la vida santfeliuenca mitjançant l’espai virtual i aspira a contribuir a la millora en la gestió dels recursos disponibles a la seva ciutat, Sant Feliu de Llobregat".
Si no ho he entès malament: una entitat sense ànim de lucre per millorar la gestió municipal. Conec a qui li pugui interessar: què ha de fer qui vulgui més informació o vulgui apuntar-s'hi?

x Sant Feliu de Llobregat ha dit...

Moltes gràcies per respondre Sr. San José.

El seu anterior comentari en aquest article, començava amb la següent frase:
"no tinc per costum debatre a fons amb anònims, però com que crec que sé qui ets, "entraré al trapo"".

Vostè va iniciar el debat amb aquesta frase, i per desgràcia, sembla que també l'ha acabat, ja que no ha contestat (per ara) cap de les preguntes que La Crítica ("constructiva") va plantejar en anteriors comentaris en aquest mateix article. Ens agradaria poder tenir l'oportunitat de debatre, si més no un "quid pro quo"

Al seu anterior comentari, després d'una errònia suposició, feia tot un seguit de preguntes, a les que La Crítica ("constructiva") de bon grat, va intentar respondre.

I ara es farà el mateix, a la nova pregunta que vostè planteja: "què ha de fer qui vulgui més informació o vulgui apuntar-se?"

Qui vulgui col·laborar (apuntar-se) o més informació respecte a La Crítica ("constructiva") només cal que escrigui un mail a la següent adreça electrònica xsantfeliu@gmail.com, i tan aviat sigui possible, es respondrà al mail. No hi ha cap tipus de quota, ni subscripció, ni cap cost econòmic directe, si es vol participar i col·laborar, el que es demana és el temps que es tingui disponible per intentar millorar la nostra ciutat. Qui hi estigui interessat, serà benvingut.

Sr. San José, des de La Crítica ("constructiva") no volem que pensi de nosaltres com l'acudit aquell que resa: "Si quieres tener a un tonto entretenido un rato, dale un lápiz donde hayas escrito en uno de su lados: Dale la vuelta". Per respecte a la figura de l'alcalde, des de La Crítica ("constructiva") li donarem la volta al llapis una sola vegada, però si vostè no contesta a les qüestions que li hem plantejat, La Crítica ("constructiva") té coses molt més interessants a fer, que mantenir un debat estèril amb vostè, per molt alcalde de Sant Feliu que sigui per ara.


Quid pro Quo?

Gràcies per la seva atenció.


La Crítica ("constructiva")

Jordi San José i Buenaventura. ha dit...

Benvolguts,
M'encanten els debats ( confrontar anàlisis i propostes, rèpliques i contrarèpliques sobre arguments, punts de vista, prioritats objectius,...). M'apassiona la distància curta més que no els grans actes impersonals i, sobre tot, m'encanten les taules rodones i els cara a cara. No sé els vostres objectius, no conec els vostres criteris i, sobretot, no teniu cara. En això coincidim: tinc coses molt més interessants a fer que perdre el temps i donar protagonisme a algú que ni tan sols dóna la cara..
Bon vent i barca nova.

x Sant Feliu de Llobregat ha dit...

Que no hi hagi ningú donant la cara darrera o davant La Crítica ("constructiva") no significa pas que les anàlisis, les rèpliques, les argumentacions, els punts de vista, les dades aportades... deixin de tenir validesa, el que si queda clar, és que vostè es nega a contestar a cap de les preguntes formulades en aquest article seu, i pel que ens imaginem, mai trobarem un comentari seu al blog de La Crítica ("constructiva"), que podeu trobar aquí:

http://xsantfeliu.blogspot.com.es/

Tant de bo ens equivoquem i algun dia pugui contribuir i col·laborar amb els articles de La Crítica ("constructiva"), vostè té molt coneixement que no surt en cercar al Google, podria digitalitzar i publicar les seves històriques llibretes, no?

Aprofitem la que podria ser la darrera oportunitat per fer publi en aquest blog, indicant a qui li interessi que ens podeu seguir també per Twitter, al compte @LaCriticaSF.

Potser vira el vent i potser a "la barca nova" del govern municipal 2015-2019 hi hagi un bon patró o patrona amb uns bons mariners i marineres.

Fins a una altra, segur que n'hi haurà, almenys La Crítica ("constructiva") ho seguirà intentant, i potser vostè també es decideix a prendre'ns seriosament.

Salut i ànims!La Crítica ("constructiva")
blog: http://xsantfeliu.blogpsot.com
mail: xsantfeliu@gmail.com
Twitter: @LaCriticaSF
futur trending topic: #JoTbSócLC