dimecres, 23 de juliol de 2014

"Mobilitat per a tothom i espai públic de qualitat a tots els barris". Editorial del butlletí 454, juliol de 2014.

Els mesos de juliol i agost són els més adequats per poder fer les obres de millora i manteniment més importants de l’any: el fet que els infants i adolescents no vagin als centres escolars permet que es puguin tallar carrers que durant el curs escolar seria impossible. La portada d’aquest butlletí i la informació de les obres que hi ha en les planes interiors volen donar compte de les principals obres de millora de l’espai públic.

Però crec que no n’hi ha prou amb donar compte, amb informar: crec que cal també explicar el perquè de les coses, el seu sentit i finalitat. Les obres que farem responen a dos grans criteris: la millora de la mobilitat sostenible i la voluntat que l’espai públic tingui el mateix nivell de qualitat a tots els barris.

La mobilitat sostenible i segura és un concepte que l’Ajuntament vol impulsar molt més enllà de celebrar puntualment la Setmana que té lloc cada mes de setembre. Vol dir posar molta atenció a la seguretat i la qualitat de les rutes escolars, perquè els infants puguin anar a peu a les escoles. Vol dir posar molta atenció a la supressió de les barreres arquitectòniques o a les voreres inferiors a 80 cm d’amplada, perquè cap persona invident o amb mobilitat reduïda vegi dificultada les seves possibilitats de moviment. Vol dir posar molta atenció a les rutes habituals de la gent gran, per tal que els nostres avis i àvies tinguin regularment un banc de repòs en les seves rutes més habituals. Vol dir posar molta atenció al transport públic, posant en funcionament el bus dels diumenges o rebaixant els passos elevats que causen molèsties als conductors i usuaris.

L’espai públic de qualitat a tots els barris és una convicció de fons d’aquest Ajuntament, com ho és també la igualtat d’oportunitats entre totes les persones.

Les obres de millora i manteniment que farem aquest estiu, com les que s’han fet en estius anteriors, es reparteixen en els diferents barris de la ciutat, de manera que hi hagi un equilibri volgut de la inversió pública a tot Sant Feliu. Com les persones, cap barri ha de ser més que cap altre, ni cap barri ha de ser menys que cap altre. El pla d’inversions del mandat (que preveu les grans obres en equipaments i places, especialment) s’elabora també amb aquesta mateixa intenció i perspectiva. La coincidència a la riera de la Salut dels dos criteris esmentats és un exemple que mostra amb claredat la voluntat que hi ha darrera de la planificació de les grans i les petites obres d’aquest Ajuntament.

Començava aquest escrit parlant de vacances escolars. A pocs dies de començar agost, vull acabar desitjant bones vacances a tothom. I també, a les portes de la nostra Festa Major de Sant Llorenç, animar a la màxima participació a les activitats que hi haurà a la nostra ciutat entorn del 10 d’agost.

Bon estiu a tothom!