dilluns, 8 d’octubre de 2012

La plaça és de tothom. Millorem la convivència.

Aquests dies, en algunes places de Sant Feliu estem col·locant plaques com la que apareix a la imatge, a la Plaça de la Vila.

L'origen d'aquestes plaques el trobem en la necessitat de regular mínimament els usos diversos de l'espai que pertany a tothom, de l'espai públic, de les nostres places i els nostres carrers. Gent de totes les edats i amb tots els propòsits s'hi mou i l'hem de compartir sense que ningú s'hi senti incòmode.

Ens cal (i ja n'he parlat en algun altre escrit) una reflexió i un gran acord ciutadà sobre la millora de la convivència al nostre espai públic i del civisme en el conjunt de la vida de la ciutat. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament ha creat el Programa de Convivència i Civisme, amb la participació de tots els serveis municipals implicats en aquests àmbits i sota la meva direcció política directa, donat que és un dels temes estratègics que vull coordinar directament. A partir de la convicció que la immensa majoria de la ciutadania és conscient i actua amb el respecte que és imprescindible com a norma de convivència, i que cal detectar i corregir les actuacions d'una minsa minoria que es veu que li costa entendre el que és tan obvi.

A la plaça de la Vila, algunes persones grans ens han fet saber algun incident amb pilotes de futbol que els han anat al cap i fins i tot tirat a terra. A mi mateix, un cop de pilota al cap em va fer caure les ulleres a terra. A la plaça de la Vinya del Puntaire o a la del Consell dels Infants, cops de pilota massa al costat dels blocs de pisos generen molèsties als veïns i veïnes de les plantes baixes. Però al costat d'aquestes constatacions, hi ha també la constatació i la voluntat que els nens i les nenes han de poder continuar jugant al carrer i a les places, com tots i totes hem pogut fer quan érem petits. Algunes persones ens demanen que prohibim totalment el joc amb pilota a les places. Altres persones ens diuen que no hi posem límits fins que hi posem algunes alternatives. Alternatives en què, d'altra banda, ja estem treballant, com ara el plantejament de patis oberts a algunes escoles de Sant Feliu, per a infants i joves més grans amb pilotes de reglament.

Després d'algunes reunions amb entitats i veïns d'algunes places i carrers, en la darrera reunió interna del Programa de Convivència i Civisme, vam acordar que no posaríem simplement plaques de prohibició de jugar a pilota (alguna en posarem, en zones molt estretes i de pas, com ara al carrer Falguera), sinó plaques que remarquin el caràcter comunitari de l'espai públic i limitin als infants més petits el joc amb pilotes toves, que no puguin en cap cas fer mal a ningú.

Aquesta va ser una de les conclusions de la reunió que esmento. Hi vaig plantejar, però, una cosa que considero d'una gran importància i que ja vaig anunciar a les associacions de veïns que voldria debatre públicament: la revisió de l'ordenança de civisme. I amb un criteri que considero absolutament fonamental: el criteri bàsic de compliment de les sancions per incivisme no ha de ser, d'entrada, una sanció econòmica sinó la realització de treballs en benefici de la comunitat. No hi ha d'haver una funció recaptatòria, sinó de construcció de civisme, de consciència de comunitat, d'aprenentatge de valors. Això no treu que es mantingui, com a segona opció, la sanció econòmica com a alternativa als treballs en benefici de la comunitat: però com a segona opció, hi insisteixo. Hem encarregat, per tant, al responsable del programa i al conjunt de tècnics municipals la viabilitat i els requeriments d'un canvi tan radical de criteri. Amb els informes tècnics corresponents i amb un procés de reflexió i valoració ciutadana sobre l'ordenança (amb un calendari que properament concretarem i anunciarem), aquesta norma bàsica de convivència s'aprovarà a la primavera de 2013, espero que amb un alt consens polític i sobretot social a la nostra ciutat.