Consell Assessor d'Urbanisme i conveni amb la UPC: avancem en un urbanisme més transparent i participatiu a Sant Feliu.

Foto de les primeres obres del Mas Lluí (cap a 1995) extreta del bloc del santfeliuenc Sergio Juárez
En els dos darrers plens de l'Ajuntament, hem aprovat dos elements fonamentals per millorar la informació i la participació en el planejament urbanístic de Sant Feliu. Tots dos elements formen part de l'acord de govern que vam subscriure ICV-EUiA-ISF amb CiU ara fa deu mesos. Al ple de febrer, vam aprovar el reglament del Consell Assessor d'Urbanisme, i al ple de març vam aprovar un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya.

1. Consell Assessor d'Urbanisme (CAU). El febrer en vam aprovar el reglament de funcionament i, sobretot, les seves funcions i la seva composició. Té un gran objectiu: la plena transparència en tot el que es refereix al planejament urbanístic de la nostra ciutat, garantint l'accés a tota la informació de la ciutadania i les entitats i col·lectius que s'hi sentin implicats. És un organisme de caràcter deliberatiu i assessor, ja que les decisions li corresponen lògicament al ple municipal, amb el conjunt dels representants de la ciutadania. Tindrà una triple composició: 1) política, amb representants de tots els grups, tant si són al govern com a l'oposició, 2) social: amb representació de les associacions de veïns, de les entitats i del comerç local i 3) professional: amb experts (arquitectes, enginyers, tècnics de mobilitat o de medi ambient, etc) que puguin aportar els seus coneixements i expertesa a l'anàlisi dels temes que se sotmetin a la consideració del CAU. El seu treball tindrà tres grans àmbits: 1) el planejament urbanístic, 2) el transport i la mobilitat i 3) habitatge i espai públic. De manera immediata, i un cop constituït, s'hi crearan dos grups de treball inicials, en relació a dos planejaments inicialment aprovats en l'anterior mandat i que requereixen una revisió a fons i una resposta a les al·legacions que en el seu dia hi vam presentar ICV-EUiA i altres col·lectius:
Finalment, el reglament del CAU es va aprovar per unanimitat, tot i les reticències que el PSC havia posat inicialment per a a la seva constitució.

2. Conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya. El març vam aprovar un conveni amb la UPC per resoldre un tema concret i polèmic del planejament urbanístic de la nostra ciutat: el que afecta a la superfície de Collserola del nostre terme municipal i al barri del Mas Lluí, un planejament popularment conegut com el del Torrent del Duc. Es tracta d'un planejament polèmic, molt polèmic, i d'un llarg recorregut i debat a la nostra ciutat i a la sala de plens. De fet, es va aprovar fins i tot provisionalment al mandat 2000-2003 (era una de les prioritats de l'Àngel Merino com a alcalde), va ser un factor determinant en el canvi d'alcaldia al juny de 2003, al llarg del mandat 2003-2007 va tenir un llarg debat amb propostes tan unànimement rebutjades com un túnel al mig de les Grases, i al llarg del mandat 2007-2011 es va aprovar provisionalment, però no va completar la tramitació a la Generalitat. Un dels components de l'acord amb CiU era suspendre aquesta tramitació fins que hi hagués un dictamen d'un organisme expert en planejament i dret urbanístic, donat que en els anys precedents era obvi que ICV-EUiA i CiU havíem tingut plantejaments explícitament oposats i confrontats.

Al ple de març vam donar, per tant, compliment a aquest apartat de l'acord de govern. Vam entendre que l'Escola Superior d'Arquitectura de la UPC, per mitjà del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, reunia el doble requisit d'expertesa tècnica i jurídica, tenint en compte que un dels elements centrals de la polèmica ciutadana sobre aquest planejament era el còmput dels drets edificatoris dels propietaris de sòl a Collserola. Per mitjà del conveni amb la UPC, els seus experts treballaran en aquet tema per a un període previst de quinze mesos, i en tres fases clarament diferenciades:
  • en la primera (entorn de 5 mesos), analitzaran a fons tant el planejament aprovat provisionalment com les múltiples al·legacions que s'hi van presentar.
  • en la segona i central (entorn de 6 mesos), s'entrevistaran amb totes les parts afectades: propietaris, redactors del planejament, persones i entitats que van presentar al·legacions, ajuntament,...
  • en la tercera (entorn de 4 mesos), elaboraran un document de conclusions, a partir del qual l'equip de govern haurà de prendre decisions sobre què fer amb el planejament aprovat provisionalment al 2009.
El conveni té un cost de 22.000e més IVA. Considero que és un preu assumible per la qualitat dels experts i la durada dels treballs, i que és un cost necessari per resoldre definitivament i bé un tema que té implicacions econòmiques, socials i urbanístiques d'una grandíssima envergadura. Definitivament, perquè aquest és l'acord que vam prendre ICV-EUiA-ISF: resoldre aquest tema al llarg del mandat: és previsible que la UPC conclogui els seus treballs a l'estiu de 2013 i que resolguem el planejament en els dos anys posteriors. Bé, perquè tothom tindrà la possibilitat de valorar amb la UPC tots els elements en qüestió (drets edificatoris, protecció de les zones verdes i d'equipaments, protecció de Collserola, etc). És fonamental, per garantir la transparència en aquest tema, que tothom hi tingui l'oportunitat de parlar i de confrontar dubtes, opinions, preguntes, etc amb la UPC, que tothom tingui la possibilitat d'accedir als seus coneixements i expertesa. És fonamental que no quedi cap pregunta al tinter, ni cap persona o col·lectiu que no hagi estat degudament pres en consideració.

De manera sorprenent, el PSC va votar en contra de la signatura d'aquest conveni, argumentant que és un cost innecessari i excessiu per a l'ajuntament i discutint la forma jurídica del contracte amb la UPC. El conveni es va aprovar, per tant, amb 15 vots a favor (ICV-EUiA-ISF, CiU i PP) i 6 en contra (PSC)

Comentaris