dissabte, 11 de febrer de 2012

Pressupost de 2012 (5 de 5): memòria explicativa i presentació.Acabo amb aquesta entrada el conjunt de cinc escrits en què he volgut explicar el millor possible d'on surten i a què es destinaran els 40 milions d'euros que gestionarà el nostre ajuntament aquest any 2012.

Recordo breument els 4 anteriors:
El pressupost, que es va presentar públicament en un acte al Casal de la Gent Gran el 19 de desembre, es va aprovar el dia 22 de desembre de 2012. En aquest darrer escrit vull presentar dos documents que considero molt importants des del punt de vista de "fer pedagogia" amb la hisenda municipal.

D'una banda, la memòria del pressupost de l'any 2012. És el document oficial que conté els criteris bàsics amb què s'ha elaborat el pressupost i els objectius de treball de l'equip de govern per a l'any en curs. És el document més important del pressupost de qualsevol ajuntament o administració pública.

D'altra banda, la presentació que es va projectar en l'audiència pública del Casal de la Gent Gran. Té dues parts: per començar, la presentació de les xifres i, sobretot, els objectius més destacats de cadascuna de les regidories de l'Ajuntament per a l'any 2012.