dimecres, 1 d’octubre de 2008

Recollida d'escombraries: crònica d'un desastre anunciat.

Ahir, en el ple, vam tornar a parlar per enèssima vegada del funcionament pèssim de la recollida d'escombraries. Per la pressió social i política que tots hem fet en el tema i per l'evidència evidentíssima que tot va per mal borràs, l'equip de govern s'ha decidit per fi a emprendre alguna acció contra FCC, l'empresa que -no fa ni quatre anys!- en va resultar adjudicatària. Una acció que ens sembla que arriba massa tard i que és massa escassa: exigir el canvi dels contenidors de la ciutat, que l'empresa va comprometre per a 10 anys i que, en la seva immensa majoria, estan en un estat lamentable, inacceptable.

L'alcalde va anunciar que s'obre un camí que, quan disposi de suficient solvència tècnica i jurídica, pot acabar amb la rescissió de la contracta. Ara se n'adonen? En el mateix ple en què es va adjudicar, la Maite Ruf i jo mateix ja vam posar de manifest que ens equivocàvem radicalment contractant una empresa que no oferia garanties tècniques suficients amb l'única contrapartida d'un estalvi insignificant de cost. Estalvi que, nosaltres ja ho vam dir llavors i ara acaben de caure de la figuera els regidors que en són responsables, ens està sortint caríssim: en sobrecostos per paliar un mal funcionament, i en un mal funcionament insufrible que no cessa.

Ja era hora, per mirar-ho amb esperit positiu, que Vázquez es decidís a fer alguna cosa.

El nostre posicionament en el ple el va defensar en Manel Martínez. Aquestes són les notes sobre les quals va fer la seva exposició:

ICV-EUIA ja vam votar en contra d’una oferta -la que porta el servei actual de recollida d’escombraries-, que havia obtingut una valoració tècnica inferior a l’altre que s’havia presentat a la licitació, i que malgrat tot, per sobre dels dubtes tècnics, vostès és van obstinar a tirar endavant.

Els hi vam dir, ho van fer els nostres regidors Maite Ruf i Jordi San José, era una adjudicació que naixia amb mal peu. Lamentablement tot el seu procés ha anat de mal en pitjor.

Des del primer dia, el servei no ha funcionat bé. De fet la ciutat ha patit aquest darrers quatre anys un empitjorament en aquest servei de neteja. Al començament el van atribuir al període d’implantació del servei, amb el temps el que s’ha anat “implantant” és contenidors desbordats, bruts i pudents, i els carrers igualment bruts.

Pel camí: encariment del servei, i realització a càrrec del pressupost municipal de neteges complementaries (dels contenidors desbordats). Pedaços que no han solucionat el servei, però que han comportat un impacte negatiu per a les finances municipals.

Els ciutadans estan i estem patint una situació inadmissible. No ens calia cap informe tècnic de seguiment per constatar que el servei no compleix el més mínim requeriment de qualitat. De tota manera el seguiment tècnic no ha fet més que constatar el mal funcionament.

El cas és que, com figura en el dictàmen que avui aprovarem, el setembre del 2004 ja l’Ajuntament no donava per rebut el material del servei de neteja, fins que no estigués en perfectes condicions, degut a les deficiències observades. Avui constatem que les citades deficiències no han fet més que créixer al llarg d’aquests quatre anys.

Vam continuar patint, i als dos anys (gener del 2006) l’equip de govern es decideix a fer un estudi, que ha portat a sancionar a l’empresa... amb 3.000 euros!

Al setembre del 2006, en resposta a una moció de les AAVV, l’alcalde informava de l’estudi que s’estava fent, deia que s’havia de fer el tràmit administratiu, que calia certificar tècnicament les deficiències, i que en funció de les “faltes que es detectessin” l’ajuntament actuaria i es podria plantejar fins i tot la rescissió.

Al final per solucionar-ho amb una multa de 3.000 euros, per a una contracta que puja fins al milió d’euros i que és evident que no funciona.

Ara estem encara pitjor i hem de reclamar el canvi d’uns contenidors que havien de durar 10 anys, i que en molts casos tenen dos i en la majoria tres.

És evident que aquests contenidors s’han de canviar. Estan en unes condicions deplorables i, a més, són un perill per l’alt grau d’inflamabilitat que tenen, degut a la resina “Telene” que incorpora el material amb el que estan fets. Sort hem tingut que encara no hem hagut de lamentar danys personals.

A vostès els hi ha mancat valentia política, a l’hora defensar els interessos de la ciutat i dels seus veïns i veïnes. Manca de valentia i lideratge que provoca que aquest equip de govern faci aigües en molts aspectes, i que Sant Feliu es vegi abandonada pels que han de defensar-la en primera instància.

La empresa no ha complert amb cap dels seus compromisos (a l’informe d’avui es constaten alguns d’ells, que descriuen l’estat lamentable en el que estan els contenidors o el no compliment dels objectius compromesos de recollida de la fracció orgànica). Però és que més enllà de l’estat en els que es troben els contenidors, la empresa no garanteix, ni tant sols, la recollida diària de la brossa dipositada en molts d’ells.

L’empresa ha incomplert i vostès no han esgotat en cap moment els mecanismes per exigir el compliment. Sense obviar les responsabilitats polítiques que, de la seva actitud, es deriven, cal que s’esgotin tots els mecanismes d’exigència i sanció que estan a l’abast de l’ajuntament.

Per tant, més enllà de demanar el canvi i renovació dels contenidors, cal exigir la responsabilitat de l’empresa pel mal funcionament general del servei, fins i tot plantejant-se la intervenció o el rescat de la concessió.

Estem davant d’una pertorbació molt important del servei, que lesiona greument els interessos de la ciutat. Amb uns efectes que poden comprometre, fins i tot, la salubritat i la seguretat pública.

Per aquest motiu demanem que els serveis jurídics i tècnics de la casa elaborin un informe que especifiqui tots els mecanismes d’exigència i sanció que estan al nostre abast per exigir el compliment dels seus compromisos a la empresa i, fins i tot, aquells que hauríem d’exercir en cas que decidíssim demanar la intervenció o el recat de la concessió.

D'aquesta manera, en el proper ple podrem valorar l’adopció de les mesures que es derivin d'aquest informe jurídic i tècnic i actuar en conseqüència, sempre en defensa dels interessos prioritaris de la nostra ciutat.