Entre la Cultura i el Treball.

23 d'Abril i 1 de Maig. Dues dates que ens encaren als nostres ideals personals i a la seva expressió, vivència i/o lluita col·lectiva. No he trobat enlloc millor síntesi del que representen aquestes dates que la que han fet les colles geganteres catalanes batejant els dos gegants que en són el seu estendard: la Cultura i el Treball.

Tota una declaració de principis en només dos mots. I també un objectiu polític clar per a la nostra ciutat: igualtat d’oportunitats per a la cultura i el treball per a TOTS/ES els/les Puigdellívol, Gutiérrez, Amaya, Vanescu, Li o al-Kharim de Sant Feliu.

Comentaris