dimecres, 26 de maig de 2010

Per què vaig votar "sí" a la moció de Sant Feliu Decideix sobre la consulta del 20-J per a la independència.

En primer lloc, per si no el coneixeu, aquest és el text de la moció que va presentar Sant Feliu Decideix al ple del 25 de maig de 2010.


Jo, que no sóc independentista, que em sento legítimament tan català com espanyol, que gairebé cap bandera em posa la pell de gallina, que entre posar o treure fronteres sempre triaré la segona opció, que crec que els privilegis de classe i que la riquesa de pocs contra la pobresa de molts és un problema infinitament més important, que no crec en la dictadura del proletariat però sí en l'internacionalisme dels treballadors, que encara no sé que faré el 20 de juny perquè en cap papereta hi haurà una pregunta que digui "Està d'acord en què Catalunya formi part d'un Estat espanyol republicà, federal, democràtic i social en el marc de la Unió Europea?", vaig votar que sí.

I vaig votar que sí, com vaig explicar al ple, perquè m'agrada el procés que Sant Feliu Decideix ha fet per redactar la moció i perquè en comparteixo plenament els seus acords.
Pel que fa al procés, crec que cal felicitar a Sant Feliu Decideix per la seva capacitat de mobilització, especialment pel que fa al nombre de voluntaris i voluntàries que participaran a la consulta del proper 20 de juny. És una moció que impulsen i faran possible més de vint entitats i aproximadament tres-centes persones de la nostra ciutat.

D’altra banda, la plataforma s’ha reunit amb tots els partits de la ciutat i ha buscat un text acordat amb tothom. És una moció que ha cercat i ha obtingut diàleg previ, i que s’ha concretat en un text conegut i consensuat.

Pel que fa al contingut, com també vaig fer al ple, crec que es poden valorar positivament i un per un tots els seus quatre acords:

Primer.-Expressar el reconeixement a les entitats i associacions de la ciutat que han iniciat el moviment per promoure una consulta sobre la sobirania del nostre país
Totalment d'acord. No perquè compartim l'aspiració de la independència (jo, si més no, no la comparteixo i no me n'he amagat mai: es harto sabido y conocido, que diuen), sinó perquè és positiu per a la democràcia que els ciutadans promoguin i s'expressin de manera col·lectiva mitjançant, entre d'altres mecanismes, les consultes populars. No sobre qualsevol cosa, és clar, sinó sobre les que suposen un aprofundiment de drets, de la democràcia. I no promogut per quatre mindundis, amb tot el respecte, sinó quan es dóna un moviment ciutadà d’àmplia base social. Tal com vaig dir, el nostre grup tindria un comportament exactament igual que el d’avui en una hipotètica i futura consulta, per exemple, sobre la Tercera República.

Segon.-Manifestar el respecte municipal a la idea de compartir projectes comuns per part de persones, entitats i associacions de procedències diverses però totes elles ubicades a la nostra ciutat
Faltaria més. Un regidor, un polític (entengui's el masculí com a genèric, si us plau, en comptes de l'ús massiu de barres i as) no és més que un ciutadà electe que representa a molts altres ciutadans electors. Que, com a electe, no manifestéssim respecte a les iniciatives ciutadanes que promouen els electors, ja seria l'últim...!

Tercer.-Demanar a l’ajuntament que col.labori en la logística en el mateix sentit de col.laboració que fa amb les altres entitats de la ciutat.
Totalment d'acord, també. Es tracta d'una entitat de Sant Feliu i cal facilitar-los col·laboració logística exactament en els mateixos termes que a les altres entitats de la ciutat, ni una mica més ni una mica menys. Estem parlant, bàsicament, de cessió de locals municipals per tota la ciutat en els mateixos termes que a qualsevol entitat (pel que fa a obertures i tancaments, pagaments d'hores dels conserges, etc). Cap tracte de favor, però tampoc cap pal a la roda.

Aquí és on l'alcalde es va negar en rodó a acceptar aquest acord, tot i que finalment el ple el va aprovar. És una situació insòlita. Des que sóc regidor (juny de 1991, sí, sí... ja em podeu dir que no aporto gaire renovació, que teniu tota la raó...), mai no havia vist que l'alcalde avisés que no compliria un acord aprovat per la majoria!. Des d'ICV-EUiA, dubtem que ignorar un acord de ple formi part de les capacitats de l'alcalde i hem demanat, mitjançant instància, informe al secretari municipal en aquest sentit.
Quart.-Declarar que els procesos de participació ciutadana enriqueixen la societat, la humanitzen i la fan més democràtica
Totalment d'acord. Qui podria discutir-ho des de la consciència i la voluntat democràtica?

D'acord, doncs, amb els quatre acords de la moció, els set regidors i regidores d'ICV-EUiA vam votar unàniment al seu favor. Segurament, tots set tindrem visions diferents sobre el tema que se sotmet a consulta, però això no és el que vam tractar al ple. I és que hi ha una gran diferència entre el 25-M i el 20-J, que els socialistes de Sant Feliu no van saber o no van voler tenir en compte, contràriament als seus companys de molts altres municipis: el 25 de maig, 21 electes ens havíem de pronunciar sobre un procés ciutadà promotor d'una consulta, mentre que el 20 de juny més de trenta-cinc mil electors s'hauran de pronunciar, si volen, sobre el contingut d'aquesta consulta.

(De les raons dels socialistes, en tot cas, que en parlin ells mateixos, A mi em correspon, com em sembla que faig sistemàticament en aquest bloc, donar les meves raons personals, les raons també de la meva coalició)

1 comentari:

Pedro Gómez ha dit...

No estoy por crear mas fronteras en el mundo.Estoy por eliminar todas las fronteras, fisicas, socilaes, economicas, culturales...