Què és un CUAP? Per què considerem que ha d'estar a l'ambulatori del Pla?


Fa uns dies, llegíem la notícia de la cessió d'un espai del Consell Comarcal a la Generalitat per a la construcció d'un CUAP. Així d'entrada pot semblar una bona notícia: es tractaria de descongestionar les urgències del Broggi i donar així un millor servei als usuaris de la sanitat pública del nostre entorn.

Per començar, vull dir que coincideixo amb aquests dos objectius. I, el que és més important, tots els partits polítics presents al nostre Ajuntament també. Però... és la Torreblanca l'espai més adequat?

Preguntem-nos què es un CUAP i què requereix? Copio del web del Servei Català de la Salut:
 • Són centres d'urgències d'atenció primària (CUAP).
 • Obren les 24 hores, tots els dies de l'any, tot i que en alguns territoris estan oberts 12 hores.
 • A la majoria dels CUAP poden fer analítiques i radiografies.
 • Resolen els problemes de salut urgents de baixa i mitjana complexitat.
 • L'atenció urgent es resol abans als CUAP que a les urgències dels hospitals, on sempre tenen preferència els pacients amb urgències de risc vital.
Requereix, per tant, una inversió important en maquinària de radiologia i en personal sanitari per cobrir les vint-i-quatre hores del dia. Han de disposar de suport diagnòstic bàsic (radiologia i analítica), boxs d’observació i professionals d’atenció primària competents en la resolució d’urgències. I la pregunta immediata és: cal duplicar un servei que ja tenim a l'ambulatori del Pla, que s'acaba d'ampliar, i en el qual s'ha fet una inversió important en radiologia i diagnòstic per la imatge? No seria millor completar la inversió feta al Pla per poder convertir-lo en un CUAP... tal com estava previst al 2010 i demanat pel ple de l'Ajuntament des de 2005?

Sí, des del ple de juliol de 2005 (punt 5), l'Ajuntament va demanar a la Generalitat que el CAP el Pla s'incorporés al model de CUAP que el llavors Govern d'Esquerres començava a impulsar en la seva aposta clara per la sanitat pública. Una aposta que, d'altra banda, a la comarca ens va portar la inauguració de l'Hospital Moisès Broggi el 27 de febrer de 2010 (no fa ni deu anys!), una inversió mensytinguda pels governs anteriors de CiU i que s'havia presentat quatre mesos abans en un gran acte a l'Auditori del Palau Falguera.

En aquesta aposta clara per la sanitat pública del Govern d'Esquerres, es va atendre la petició de convertir el CAP el Pla en un CUAP. Fins i tot, donat l'inici de la crisi dos anys abans, en el ple de novembre de 2010 (punt 5), es va aprovar per unanimitat la signatura d'un conveni amb la Generalitat pel qual l'Ajuntament avançava la inversió de la Generalitat per crear el CUAP el Pla.

Però un mes més tard va canviar tot: al desembre de 2010, Artur Mas era nomenat president de la Generalitat i Boi Ruiz conseller de Sanitat. Van començar llavors les retallades en serveis públics que tots coneixem: a la tardor de 2011 es va suprimir el servei d'urgències nocturnes a Sant Feliu, tot i que vam aconseguir que estiguessin obertes fins a les 12 (i no fins a les nou, com era el propòsit inicial de la Generalitat), després de mobilitzacions ciutadanes  i acords unànimes en els plens de juny (punt 14), d'octubre (punt 4) i de desembre de 2011 (punt 3), plantejada per una plataforma veïnal en defensa de la sanitat pública. En aquest marc de retallades del govern de CiU al 2011, van caure dues coses: les urgències nocturnes i el projecte de crear un CUAP al Pla

En aquell ple de desembre de 2011 es va prendre un altre acord molt important (punt 4): donat que el Departament de Sanitat havia abandonat la idea d'un CUAP a Sant Feliu, es mantenia la inversió prevista amb l'ampliació del CAP el Pla i s'anunciava la propera remodelació del CAP Rambla. Aquell desembre de 2011 es va aprovar una ampliació que ara tot just està acabant, a l'espera del nou equipament tecnològic del centre. L'acord es va aprovar amb l'abstenció del PSC, que defensava la vigència del model de CUAP, més enllà que el govern de llavors l'hagués deixat de banda. Com que es confirmaven les inversions als dos CAP, no va votar en contra i es va abstenir.

Aquell acord es va prendre perquè la Generalitat ens havia comunicat al 2011 que no calia un CUAP a Sant Feliu atesa la proximitat a les urgències del Broggi. Però si, constatades les limitacions de les urgències hospitalàries, la Generalitat al 2018 recupera la voluntat d'un CUAP a Sant Feliu, el més lògic és que es recuperi la voluntat inicial d'instal·lar-lo on ja hi ha el personal sanitari i l'equipament tecnològic: al CAP el Pla. 

En aquest sentit, el ple de l'Ajuntament s'ha pronunciat oficialment de manera contundent i clara: en una moció presentada per la Comissió de Pensionistes amb el suport d'associacions de veïns i de sindicats en el ple de novembre de 2018, i en una darrera moció unitària que vam aprovar aquest mateix mes de gener. En totes dues mocions les peticions a la Generalitat eren molt clares: la recuperació de les urgències nocturnes i del servei de farmàcies de guàrdia i el manteniment del servei de pediatria al Pla.

Lògicament, a més dels acords de ple, l'Ajuntament manté les relacions institucionals que corresponen amb el Departament de Sanitat, en un marc de col·laboració que és necessari per avançar en temes de salut pública des d'una perspectiva comunitària. La darrera reunió que vaig fer com alcalde i amb la llavors regidora de Salut, Lourdes Borrell, amb els responsables de sanitat de la nostra zona va ser l'11 de desembre de 2018 amb el següent ordre del dia:
 • presentació dels nous directors dels dos CAP de Sant Feliu
 • recuperar la idea del CUAP al Pla, més idoni que la proposta que llavors no era encara oficial de la Torreblanca.
 • recuperar les urgències 24 hores al Pla
 • recuperar el servei de farmàcies de guàrdia
 • ratificar la voluntat de mantenir el servei de pediatria al CAP el Pla després de les obres
 • concretar el projecte de remodelació del CAP Rambla un cop acabada la remodelació del CAP el Pla.
 • concretar els futurs serveis sanitaris de Pins d'Or.
En aquesta reunió, vam deixar clar als responsables del Departament de Sanitat que consideràvem innecessari duplicar al Parc de Torreblanca una inversió ja efectuada al CAP el Pla i posar en risc, a més, la remodelació ja compromesa del CAP Rambla en el qual cal, com vam posar de manifest, una reubicació i millora del servei de rehabilitació i millores en els espais dels i de les especialistes, un cop estigui alliberada la primera planta. En la conversa fins i tot vam plantejar que, fets els corresponents estudis econòmics d'una rehabilitació o d'una obra nova, la Generalitat podia considerar la possibilitat d'un nou edifici en els solars d'equipaments que alliberarà el soterrament. La planificació a llarg termini requereix considerar totes les possibilitats (entenc, en aquest sentit, que el Consell Comarcal hagi plantejat la possibilitat de Torreblanca), però en un context econòmic en què els comptes públics no van justament sobrats cal optimitzar al màxim tant la despesa puntual d'una inversió com la despesa consolidada i permanent del personal que s'hi associa. En aquest sentit, tant la Lourdes Borrell com jo mateix vam insistir en què l'optimització dels recursos públics i el respecte als compromisos assumits al llarg del temps avalen que el CUAP de la nostra zona d'influència s'hauria d'ubicar al CAP el Pla.

A aquella reunió en seguiran altres. A aquells acords de ple en seguiran altres. I, amb unitat i persistència, estic segur que anirem aconseguint els objectius que Sant Feliu es proposi, també en la defensa, sempre unànime al ple municipal, de la nostra sanitat pública.

Annex; plens de l'Ajuntament en què s'ha parlat de les urgències i del CUAP:

Comentaris