dilluns, 13 de febrer de 2017

Informació sobre el bloc de planta baixa i 12 pisos que s'està construint a l'entrada de Sant Feliu.


Aquest és l'edifici en qüestió. I aquesta imatge antiga de Maps permet situar-lo: en el solar a l'entrada de Sant Feliu, davant el Parc de Torreblanca,  marcat en rosa, s'hi està edificant un edifici que té planta baixa i 12 plantes d'alçada. Al solar del costat, els promotors tenen permís per tres edificis més: PB+6, PB+7 i PB+11. Ho podeu comprovar al web amb el planejament urbanístic de Sant Feliu.
 
Diverses persones m'han preguntat com és que l'Ajuntament l'autoritza. Normalment dono una explicació sobre el procediment administratiu i el calendari de les obres, sense entrar en més detalls. Però em sorprèn quan m'ho pregunten, amb intenció de desqualificar a Iniciativa i Esquerra Unida, persones vinculades als partits... que el van aprovar!, com ara d'ERC o del PP. Suposo que és perquè en desconeixen la història, i per això cal recordar que sempre és bo informar-se abans de parlar:

La decisió es va prendre al 2005, amb els vots a favor de PSC, CiU, ERC (que, amb l'alcalde Vázquez llavors governaven Sant Feliu) i PP, i amb l'única oposició d'Iniciativa i d'Esquerra Unida. El nostre company Àngel Merino, que havia estat l'alcalde anterior, ho explicava molt bé al Butlletí d'abril de 2005:

Amb més detall, ho explicàvem en la nostra revista Entorn, que anunciava també les al·legacions contràries a la proposta que vam plantejar el maig de 2005.Per més que ens hi vam oposar al 2005 i ara som al govern des de 2011, l'anul·lació dels drets reconeguts a l'empresa promotora suposaria una indemnització milionària que arribaria després d'un llarg litigi judicial que evidentment perdríem, perquè la llicència d'obres compleix tots els requeriments legals.