dimecres, 4 de juny de 2014

Per què hem dit no a la moció de l'AVV Roses sobre la cap de comunicació i el decàleg de bones pràctiques de la comunicació local.

Foto de Marc Rius al Fet a Sant Feliu.
Gairebé una hora va durar el debat, en el ple del mes de maig, de la moció que va presentar l'AVV Roses sobre la política municipal de comunicació, per mitjà del seu portaveu, el Sr. Daniel Agudo. S'hi feien dues peticions:
1) que el ple acordés el cessament de la cap de comunicació, Sra. Conxita Montoro.
2) que el ple acordés l'aplicació "ya y sin fisuras" del decàleg de bones pràctiques de la comunicació local.

La moció partia d'unes premisses que, d'entrada, ja són falses:
  1. l'Ajuntament incompleix el Decàleg de bones pràctiques de comunicació local (vegeu el text del Decàleg aquí) que es va aprovar per unanimitat el febrer de 2012, 
  2. la responsable de l'aplicació del Decàleg és la Sra. Montoro, a la qual ja van demanar la dimissió voluntària per l'incompliment esmentat al punt anterior,
  3. com que la Sra. Montoro no dimiteix, se l'ha de fer cessar, ja sigui per decisió de l'alcalde (que ja vaig manifestar-los que no prendria), ja sigui per acord de ple, i per això van presentar la moció
Per què són falses aquestes premisses? Vegem-ho amb detall:

1. No incomplim el Decàleg.
En primer lloc, com vaig dir en la rèplica que jo mateix vaig fer al ple, qui ens ha "d'examinar" de si el complim o no és, en tot cas, qui el va redactar: la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Autònoma de Bellaterra. Amb aquesta finalitat, el Consell de Comunicació (del qual forma part el Sr. Agudo i al qual es refereix amb una menció injustificada i injusta en el tercer paràgraf del text de l'AVV) va encarregar a la UAB un informe sobre el nivell de compliment del Decàleg. Aquest informe es va presentar al Consell de Comunicació que va tenir lloc el dia anterior al ple. Ho va fer una de les autores del Decàleg, la professora Marta Corcoy. Aquest és el powerpoint que va fer servir en la seva explicació:

En síntesi, el que va dir la professora Corcoy és que el Decàleg s'aplica amb un "aprovat justet". Va explicar que hi ha un marge important de millora i el va apuntar en la darrera diapositiva de la presentació:
  • incloure més elements d'història local
  • transformar l'editorial de l'alcalde en una explicació del tema principal que s'abordi en cada butlletí
  • agrupar i tractar millor la informació relativa al ple municipal
  • fonamentar més la informació i fer-hi aparèixer més altres punts de vista.
Per acord del Consell, es va crear un petit grup de treball que transformarà aquestes recomanacions en propostes concretes per aplicar al Butlletí, i que ha de presentar a la propera tardor.

Per tant, la denúncia de l'AVV Roses sobre ús partidista del Butlletí, incompliment sistemàtic del Decàleg, etc. no té fonament. Pot ser el seu punt de vista, evidentment respectable, però no és més que això: el seu estricte punt de vista. L'AVV el pot i l'ha d'expressar, només faltaria, però crec que no es pot autoerigir en l'examinador o expert que tot ho sap i que de tot dicta sentència. Bé, sí que s'hi pot autoerigir: una altra cosa és que la resta de Sant Feliu els tingui en la mateixa consideració.

2. La responsable de comunicació no és la Sra. Montoro.
La Sra. Montoro, en la seva qualitat de professional del periodisme, ha d'aplicar les directrius de la política comunicativa de l'equip de govern. Com sempre explico, el Butlletí no és una revista d'actualitat de la ciutat (com ho són, per exemple, el Fet a Sant Feliu o el Diari de Sant Feliu), sinó un butlletí, com diu el seu nom, d'informació de la gestió municipal. I qui ha de donar compte de la gestió municipal és l'equip de govern que és, de fet, qui valida la proposta periodística de continguts del Butlletí.

Tota aquesta explicació és per concloure que el responsable, en definitiva, és l'alcalde. Però com que ja em van demanar la dimissió amb poc èxit al juliol de l'any passat, han cregut que ara calia demanar la dimissió (jo penso que amb una actitud inacceptable i propera a l'assetjament públic)... al missatger. Lleig, molt lleig. Des del principi, me l'haurien hagut de demanar a mi: amb el sòlid argument que signo l'editorial del Butlletí.

3. Resultat: ni un sol vot del ple a favor del cessament.
Convertint una simple opinió en arguments sense fonament, demanant una cosa que no toca i, el que jo crec que és més preocupant, volent fer d'oposició perquè l'AVV Roses implícitament s'ha autoerigit també en l'oposició a l'equip de govern, l'AVV Roses no va tenir cap suport: PP i PSC es van abstenir, amb diversos arguments, del primer dels dos punts de la moció (el cessament)

Sí que van votar a favor del segon: el compliment del decàleg. Nosaltres el vam votar en contra, perquè la millora del Butlletí no s'ha de fer amb el procediment i calendari que dicti cap AVV, sinó amb el que dicti el Consell de Comunicació, en què hi són totes les forces polítiques i una àmplia representació veïnal i d'entitats de la ciutat, a més d'experts locals en comunicació.

A manera d'epíleg:
Com tantes altres vegades, els vaig reiterar la meva convicció que les persones que tenen capacitat d'anàlisi i de proposta sobre la política comunicativa municipal, sobre la fiscalitat municipal, sobre l'estructura professional i organitzativa de l'Ajuntament, sobre el manteniment i els serveis municipals i un llarg etcètera han d'oferir aquesta capacitat a la resta de la ciutadania, pel bé de la nostra ciutat. I l'instrument és simple i a l'abast de tothom: l'elaboració d'un programa i d'una candidatura a les eleccions municipals que hi haurà justament d'aquí a un any: el 24 de maig de 2015.

Per a mi, serà tot un honor, com amb qualsevol altra candidatura, debatre sobre propostes i no sobre opinions, debatre per a la millora de la ciutat i no per rebatre la desqualificació continuada i poc fonamentada del seu ajuntament.

3 comentaris:

Dani ha dit...

Bon dia, Sr. Alcalde,

En primer lugar, le ruego me disculpe si me dirijo a usted en castellano y no en català. Habida cuenta del seguimiento expreso, y manifiesto interés, que varias personas de fuera de Catalunya nos han hecho llegar a la AVV, y para facilitar la comprensión de la presente respuesta por parte de éstos, hago el redactado en castellano. Espero no sea un problema y que nadie se moleste.

Bien, dice usted muchas cosas en su entrada de blog (Juny, 4, 2014) y, dado que no dispongo de tiempo para dar respuesta exhaustiva a todas y cada una de ellas, me limitaré a lo que creo es más escandaloso. Como ya expresó la AVV Roses de Llobregat en su última entrada de blog, daremos buena cuenta de lo que dio de sí el Consell de Comunicació, aunque no me resisto a hacerle notar que olvida usted que una de las recomendaciones más claras fue implicar más a la oposición (y hacerla más participativa) en los contenidos informativos. Asimismo, desconozco, como asegura usted, que se haya “creado un pequeño grupo de trabajo”. Hasta donde yo llego, se habló de la creación del grupo (como recordará, me ofrecí voluntario, renegando de cualquier tipo de retribución) pero no sé nos ha notificado nada al respecto. Espero que, en la medida de sus posibilidades, nos aclare ese punto. Y, puestos a pedir, responda también a todas aquellas preguntas que llevan acumulando polvo desde principios de 2013 y que tampoco quiso aclarar en el Pleno.

Me parece sumamente desacertado que afirme que esta AVV convirtió “una simple opinión en argumentos sin fundamento”. Sin ánimo de extenderme, usted sabe que dimos argumentos sobrados que probaban que ha habido una mala praxis en el Departamento de Comunicación. Esta frase de usted: “La Sra. Montoro, en su calidad de profesional del periodismo, ha de aplicar las directrices de política comunicativa del equipo de gobierno”, deja suficientemente clara su visión sobre el tema y revela un temor profundo a todo aquello que no sea usted capaz de controlar (por ejemplo, esta AVV). Colocando a una persona de claro perfil político (afín, por supuesto) se aseguran ustedes el control total de la vía(s) emisora(s) y así, perdón por la palabra, “propagandear” sin límites. Le pido que reflexione, no ya de cualquier cosa que pueda llegar a decirle yo, pero sí de lo que expresó con claridad el Sr. Oriol Bossa en el Pleno. Abra el Consell, que éste recupere sus funciones, y ganaremos todos. Si quiere propaganda, Sr. Alcalde, páguesela usted.

Un último apunte. Cuando usted afirma que nuestra actitud es “cercana al acoso público”, y lo redondea con un “feo, muy feo”, me (nos) gustaría qué opinión le merece que este portavoz y otros miembros de la AVV fuesen (otra vez) increpados a la salida del Pleno.

Saludos cordiales,
Dani

Jordi San José i Buenaventura. ha dit...

Bon dia, Dani,
Benvingut al meu blog personal.
Has pogut comprovar que no té cap filtre previ de cap comentari. Has pogut comprovar també que, quan vas dir al Consell de comunicació que jo censurava comentaris, no tenies una informació correcta i contrastada.
Ja respondré amb calma quan tingui una mica més de temps.
Salut!

Dani ha dit...

Bon dia, Sr. Alcalde,

Gràcies per la benvinguda.
Correcte: ho vaig dir al Consell (a l'anterior també ho vaig dir, de fet). Però em permeto dir-li que fa un any, donat que hi havia queixes al respecte, vam mirar de comentar des de l'ordinador de l'AVV i no va ser possible. Ho vaig intentar jo i tampoc vaig poder.

De totes maneres, gràcies per tenir el filtre obert.

Salutacions cordials,
Dani