dijous, 10 d’abril de 2014

Equip de govern i Síndic de Greuges: una interlocució necessària i profitosa.

De manera regular, el regidor i tinent d'alcalde Manel Martínez i el Síndic de Greuges, Sr. Magí Boronat, tenen les reunions de treball que preveu el Reglament de funcionament del Síndic. A més a més, el Síndic manté altres reunions per temes concrets amb regidors de les diferents àrees de govern i, en d'altres, amb mi mateix.

El conciutadà Magí Boronat va ser nomenat per unanimitat a l'octubre de 2006 per a un període inicial de cinc anys. Posteriorment, al gener de 2012, va ser ratificat en el seu càrrec també per unanimitat, i també per a un període de cinc anys, aquest cop improrrogable. Per qui en vulgui saber més, en aquest enllaç es pot accedir als sis informes anuals que ha elaborat (des de 2007 fins a 2012), al qual s'afegirà l'informe de 2013 després que el Síndic en doni compte al ple, previsiblement al proper mes de maig.

El principal paper del Síndic és garantir els drets dels ciutadans de la nostra ciutat, com diu l'article 2 del seu Reglament. Això comporta, per dir-ho amb un símil entenedor, "fer de pont" entre la ciutadania i l'Ajuntament. Així, les persones i les entitats s'adrecen sovint al Síndic amb dues finalitats bàsiques: denunciar davant seu el que consideren que ha estat una mala decisió de l'Ajuntament i/o demanar que faci de mediador davant l'equip de govern per tal que replantegi alguna de les seves decisions, argumentant que no han estat escoltats o han estat mal atesos per l'Ajuntament.

El Síndic, per tant, és un interlocutor destacat de l'administració municipal. En la mesura que rep i escolta entitats i ciutadans, té una visió externa a l'Ajuntament que cal considerar i tenir en compte. Sóc conscient que té un paper delicat en alguns casos. El Síndic ha de garantir que entitats i ciutadans tenen l'atenció correcta per part de l'Ajuntament, i qüestionar les seves decisions si el procediment no ha estat correcte o els drets d'entitats o ciutadans no han estat respectats, però no les pot qüestionar si el tràmit i el procediment ha tingut totes les garanties necessàries. És a dir, el Síndic no és l'oposició, ni té aquesta finalitat, que correspon en exclusiva als partits polítics que no configuren el govern.

Crec, sincerament, que el Síndic fa bé la seva feina. Recull bé la veu de persones i entitats que se senten agreujades per decisions municipals, i fa bé la seva feina de pont per tal d'arribar a solucions compartides en la major part dels casos. Sóc conscient que, especialment en casos de queixes per sorolls, aquesta feina de "fer de pont" és lenta i comporta una tramitació complexa, però ell té l'obligació d'escoltar tant els veïns que veuen vulnerat el seu dret al descans com als propietaris que veuen vulnerat el seu dret a l'exercici de la seva activitat en el marc de la normativa municipal o general vigent.

Valoro molt positivament la feina del Síndic i la seva interlocució amb el tinent d'alcalde Manel Martínez. La tasca d'ambdós fa possible que la resposta a les queixes o consultes presentades al Síndic sigui cada cop més ràpida, i que no es generin situacions de demora de mesos i mesos sense resposta (sigui aquesta del grat o del desgrat de la persona o entitat que es va adreçar al Síndic). És, en tot cas, una feina important que, en aquest escrit, vull donar a conèixer i reconèixer.

1 comentari:

Xavier Sánchez Prieto ha dit...

Espero que la seva tasca estigui tan ben adreçada com dius.La seva missió,ben feta,és molt important.(Disculpa les faltes)