dilluns, 16 de gener de 2012

Una instal·lació polèmica per la ubicació, però totalment segura per a la salut.

En el darrer programa de "Panorama municipal" a Esplugues TV, abans de festes, diversos veïns del carrer Lluís Rius i Sagrament van trucar per posar novament de manifest la seva disconformitat amb la ubicació de dues estacions transformadores (ET) a la Riera de la Salut, prop de casa seva, al costat de l'accés a l'aparcament subterrani en el solar on hi havia la coneguda com a "fàbrica de les tovalloles".


La disconformitat amb aquestes estacions transformadores no és d'ara: ja es va manifestar amb l'anterior consistori, en els seus mesos finals, quan es va ubicar la primera de les estacions. Jo mateix em vaig reunir el 22 de setembre amb una representació del veïnat, conjuntament amb la regidora responsable de Llei de Barris, Rosa Maria Martí, la regidora d'urbanisme, Lídia Muñoz, i diversos tècnics municipals. En aquella reunió, els veïns i veïnes van lliurar una instància que va respondre formalment la Lídia Muñoz a primers de desembre.

La preocupació dels veïns i veïnes estava molt relacionada, lògicament, amb la salut de les persones que viuen a l'entorn. I això és el que van manifestar principalment en la reunió esmentada i en les anteriors reunions amb el llavors regidor d'urbanisme, Sr. Xavier Alegre. Tal com vam explicar en la reunió del setembre, hi ha debat en la comunitat científica sobre els efectes de les ones electromagnètiques en la salut de les persones quan parlem de transport d'energia elèctrica a alta tensió i de la posterior transformació d'alta tensió a mitja tensió, previ a la transformació final (a baixa tensió) apta per al seu ús en domicilis, indústries i serveis públics. Aquest no és el cas d'aquestes dues estacions transformadores, ni de les 106 estacions similars que hi ha a la nostra ciutat, que transformen l'electricitat de mitja tensió a la tensió de 220V que es fa servir als nostres domicilis, tallers i comerços, i l'enllumenat públic. A Sant Feliu tenim desenes d'ET així en els baixos dels edificis encastats a les parets, o en subterranis o aparcaments de comunitats, o a distàncies similars o inferiors a les de la fotografia. Com vaig dir als veïns i veïnes, no em provoquen cap dubte o neguit pel que fa a la salut de les persones. Voldria transmetre a tothom aquesta seguretat en relació al subministrament elèctric: altrament, estaria en qüestió tota la xarxa de distribució elèctrica a totes les aglomeracions urbanes del món, que necessiten prop dels domicilis ET de mitja a baixa tensió.

Una altra cosa és si hi hauria hagut alternativa a la seva ubicació. I aquí la resposta és clara: sí. En la mesura que també dóna servei elèctric a l'aparcament, un emplaçament alternatiu hauria estat possible de dues maneres: o bé perquè el pàrking s'hagués situat en un altre indret, o bé perquè les estacions estiguessin soterrades dins del pàrking, o bé traslladant-les a un indret proper.

Pel que fa a la ubicació, cal recordar que es va decidir fer l'aparcament a l'antiga fàbrica amb un projecte que l'any 2006 va aprovar l'equip de govern liderat al seu dia pel PSC, i al qual el nostre grup va mostrar en tot moment la seva oposició per considerar que hi havia una opció més barata i de més capacitat: al costat del cementiri, en un solar que l'ajuntament va comprar l'any 2000 amb aquest objectiu. El cas és que, com és evident, l'aparcament està fet i convé posar-lo ben aviat en servei, al marge de l'opinió que provoqui.

Pel que fa al fet que les ET estiguessin soterrades dins del pàrking, aquest és un requeriment que hauria hagut d'incorporar el projecte aprovat el 2006, cosa que no va preveia. El projecte, per tant, es va aprovar amb les condicions que ara són plenament visibles. Qualsevol imposició de canvi d'ubicació de les ET, en la mesura que no hi ha hagut cap incompliment de projecte, s'haurien hagut de fer a càrrec del pressupost municipal i amb indemnització al propietari de l'aparcament. És una via que, partint de la total seguretat en relació a la salut del veïnat, com abans comentava, hem decidit descartar.

Pel que fa al trasllat a un indret proper, cal dir que la ubicació actual de les ET havia estat ja acordada amb les empreses subministradores i ja havien efectuat els seus propis projectes d'enginyeria, aprovats també al seu dia pel consistori anterior. Per tant, com en el cas anterior, el trasllat també s'hauria hagut de fer a càrrec del pressupost municipal, ja que no hi havia responsabilitat per part de l'empresa subministradora. És una via que, per la mateixa raó que en el cas anterior, hem decidit descartar.

En quina situació ens trobem, per tant? En una situació de total tranquil·litat pel que fa als efectes de les ET sobre la salut, però de desgrat pel que fa al seu impacte visual. I el que tocarà ara és minimitzar aquest impacte visual. Aquest ha estat un dels criteris principals de valoració del projecte de remodelació de la Riera de la Salut, aprovat per aquest govern, del qual actualment s’estan licitant les obres. Cal considerar, a més, que abans de l’aprovació del projecte de reurbanització de Riera, es va convocar una reunió amb les persones integrants de tots els espais de participació del Projecte Fem Barri, a la que van assistir prop de quaranta persones. En aquesta reunió es va mostrar a aquests veïns i veïnes com les seves aportacions i suggerències sobre com havia de ser la Riera s’havien plasmat al projecte que s’executarà.

Les obres de remodelació de la Riera seran també la inversió més important del pressupost de 2012 que acabem d'aprovar, i que compta també amb finançament de la Generalitat, encara de la Llei de Barris aprovada per l'anterior govern tripartit.

Avanço una de les imatges presentades als diversos espais de participació sobre la urbanització de la Riera, i que va en la línia d'integrar les ET en la nova imatge que tindrà aquest importantíssim espai públic: