dissabte, 24 de setembre de 2011

Present i futur del mercat municipal.

Tenir mercat municipal és una competència obligatòria per a tots els municipis de més de 5.000 habitants. Ho diu la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, al seu article 67, que transcric íntegrament:

Art. 67. Els municipis, independentment o associats, han de prestar, com a mínim, els serveis següents:
  • a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques i control d'aliments i begudes.
  • b) En els municipis amb una població superior als cinc mil habitants, a més: parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de residus.
  • c) Als municipis amb una població superior als vint mil habitants, a més: protecció civil, prestació de serveis socials, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'ús públic. En matèria de protecció civil, han d'elaborar els plans bàsics d'emergència municipal i els plans d'actuació i plans específics, en el cas que estiguin afectats per riscos especials o específics. En matèria de serveis socials, el finançament ha d'incloure els serveis socials de la població establerts legalment com a obligatoris.
  • d) Als municipis amb una població superior als trenta mil habitants, a més: el servei de lectura pública de manera descentralitzada, d'acord amb el mapa de lectura pública.
  • e) Als municipis amb una població superior als cinquanta mil habitants, a més: transport col·lectiu urbà de viatgers i protecció del medi, servei de transport adaptat que cobreixi les necessitats de desplaçament de persones amb mobilitat reduïda. També han de prestar aquest servei tots els municipis que siguin capital de comarca.
A Sant Feliu tenim un mercat municipal que, des de 1884, ens acompanya dia rera dia. Aquests dies, "la plaça" està d'actualitat per una avaria en les càmeres frigorífiques. Més enllà d'aquest fet, però, hi ha un debat de fons molt més important i que cal posar damunt la taula: quin model de mercat és el que la nostra ciutat necessita? i on s'ha de situar aquest mercat?


Anem punt per punt:

Punt 1: l'avaria a les càmeres
El 12 de juliol es va produir una avaria definitiva al compressor de les càmeres frigorífiques del mercat. Això va obligar al lloguer de tres càmeres provisionals que s'han ubicat al Palau Falguera i a la substitució del compressor, que s'està fent aquests dies. Les càmeres del mercat tornaran a estar operatives aquest dimarts que ve, 27 de setembre. Així ho vam comunicar la regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Maria Cinta Daudé i jo mateix (amb les regidores Lídia Muñoz i Rosa Maria Martí i tres tècnics municipals) en la reunió que vam tenir amb tots els paradistes el dimecres passat, 21 de setembre. El nou motor ha costat 7.870€ (9.286,6 amb IVA)

Tot i que en el meu bloc no vull fer esment del que diuen altres persones per no entrar en controvèrsies que no porten enlloc, en aquest cas vull fer una excepció amb la regidora Lourdes Borrell. En el seu bloc, es fa creus d'aquesta situació i diu que l'ajuntament ha pagat un lloguer diari de 400€ per contenidor, "ha malgastat" un total de 60.000 segons afirma la senyora Borrell.

Commou el sobtat interès de la senyora Borrell pel mercat municipal. Una avaria similar a l'actual es va produir l'any 2007. Tenint en compte que el compressor tenia 60 anys, l'empresa mantenidora va proposar llavors la compra d'un nou compressor, per un valor de 5.800€, que l'anterior equip de govern va desestimar pel cost... i perquè havia decidit no invertir al mercat i traslladar-lo a un nou espai, comptant amb la urbanització de la superfície del soterrament. En conseqüència, es va desmuntar, netejar, reposar dins el possible algunes peces, tornar a muntar...i a esperar que no tornés a donar problemes. Per més inri, i ja sent la senyora Borrell alcaldessa a la primavera, la peça també es va espatllar i també es van haver de llogar càmeres provisionals. Sobta, doncs, que la senyora Borrell parli de xifres que hauria de conèixer, perquè el cost diari de lloguer dels contenidors ha estat de 120,69€/dia fins al 13 d'agost (primer mes de contracte) i de 84,57€ des del 14 d'agost.

Punt 2: actuacions a curt termini.
Al marge d'aquesta actuació d'urgència, en la reunió que vam tenir amb els paradistes vam abordar algunes qüestions que caldrà concretar en les properes setmanes, i per a les quals la regidora Maria Cinta Daudé i els tècnics municipals treballaran conjuntament amb ells, Em refereixo a inversions (tancament,climatització,...) i a altres actuacions que afavoreixin l'activitat del mercat. Per exemple, estudiar la possibilitat que el carrer Josep Maria de Molina sigui d'una sola direcció (aprofitant la nova connexió d'Anselm Clavé amb Laurèa Miró), de manera que es generi un carril de càrrega i descàrrega i d'aparcament al costat mateix del mercat.

Si hi hagués hagut voluntat política, els governs de Vázquez i Borrell haurien pogut aprofitar una oportunitat d'or per abordar inversions al mercat amb finançament extern. Amb els coneguts com a "plans Zapatero" de 2009 i 2010, que van comportar més de cinc milions d'euros a Sant Feliu, s'haurien pogut fer inversions al mercat... que no es van fer perquè la intenció era traslladar-lo. I amb això anem al tercer punt.

Punt 3: quin mercat per al Sant Feliu del segle XXI? I on?
En relació al futur del mercat cal tenir el cap molt fred i prendre decisions racionals més que emocionals. El món de 1884 (amb un mercat central i petites botigues de queviures) ha donat pas a un món amb compra per internet, grans superfícies comercials, horaris liberalitzats i normatives europees. Un model de mercat és el que conté dins seu una cadena comercial i té aparcament propi: requereix molta inversió (municipal, dels paradistes i de la cadena) i unes expectatives altes d'activitat comercial. Un altre és el d'un mercat mitjà, accessible per proximitat i horaris, amb instal·lacions i serveis en molt bones condicions i amb productes de qualitat contrastada a un preu assumible. Cal saber quin ha de ser el nostre model per anar prenent decisions que ja ens portin en el camí que volem emprendre.

Els paradistes ens van informar del que jo mateix vaig conèixer a l'accedir a l'alcaldia: hi havia dues possibilitats de trasllat en estudi, a l'antiga piscina coberta o a Can Fargas un cop soterrades les vies del tren (el que no hi havia és previsió de què fer en els pocs o molts anys entremig....). Dues possibilitats per a una reflexió i una decisió que no havia trascendit i que ens afecta a tots. Per això, vam acordar amb els paradistes i caldrà parlar-ne també en el Consorci de Comerç que, abans d'arribar a l'estiu de l'any que ve, caldria arribar a una decisió sobre aquest tema: pensem en un trasllat cap a un nou i gran mercat i fem les actuacions mínimes al mercat actual... o bé pensem en un mercat mitjà en la seva ubicació actual i ens en comencem a plantejar una reforma integral i adequada als temps que vénen?

Un debat necessari i que vull que es dugui a terme amb coneixement de tothom i participació de qui s'hi senti implicat, amb llum i taquígrafs... i amb credibilitat.