divendres, 1 d’abril de 2011

L'alcaldessa impedeix el debat i la votació d'acords per afavorir l'equilibri econòmic i l'acompliment de la funció social del Complex de Piscines.

Dimarts passat hi va haver ple a l'ajuntament de Sant Feliu. ICV-EUiA vam presentar una  Mocíó d'ICV-EUiA per facilitar l'equilibri econòmic i l'acompliment de la funció social del Complex de Piscines amb un seguit de consideracions i la proposta de quatre acords:
1. Millores en les condicions financeres dels préstecs que té subscrits el Club Natació.
2. Mesures per assolir el més aviat possible el nombre d'abonats que permeti l'equilibri econòmic de la concessió.
3. Revisar i, si és possible i convenient, modificar alguns elements corresponents a cànons, tributs, indicadors,...
4. Valorar ampliacions i/o modificacions en les instal·lacions per millorar l'atenció als usuaris i usuàries.

El text complet de la moció presentada es pot descarregar aquí.

Les raons per a la presentació de la moció són clares: per circumstàncies que els fets han demostrat que no són imputables a la gestió del Club Natació Sant Feliu, hi ha una situació econòmica a curt termini totalment desequilibrada, que afectarà negativament al llarg de la concessió (25 anys) si no es prenem mesures valentes i de responsabilitat, com les que volíem debatre,  sobre un servei públic al servei dels ciutadans de Sant Feliu. L'abordatge d'aquestes dificultats econòmiques del curt termini s'ha fet amb mesures insuficients i lentes, per part de PSC i CiU. Per això, la nostra moció volia plantejar un debat i una reflexió més de fons, per tal d'assolir l'equilibri en el termini més breu de temps possible. Sabíem, però, que la moció resultaria incòmoda per a l'alcaldessa i l'equip de govern.

Intuíem, per tant, un debat tens en aquest punt. Però no ens podíem ni imaginar el que va passar realment al ple. Escudant-se en un informe dels serveis jurídics municipals, l'alcaldessa va voler retirar el debat de la moció de l'ordre del dia del ple. L'informe jurídic en qüestió (que vam conèixer moments abans del ple, quan la moció l'havíem presentat amb sis dies d'antelació) diu que algun dels acords "pot comportar" modificacions del contracte pel qual el Club té la concessió de la gestió de la piscina.

Jo mateix vaig replicar a l'alcaldessa: cap informe ni tècnic municipal pot impedir en el ple el debat d'un punt proposat pels regidors electes per la ciutadania. En tot cas, aquest debat ha d'incorporar que hi ha un informe jurídic o econòmic negatiu, però el debat no es pot impedir amb arguments jurídics o econòmics. Per tant, no vaig atendre la petició de l’alcaldessa de retirar el debat d’aquest punt. I vaig matisar també l'informe dels serveis jurídics municipals: l'acord tercer de la moció diu, textualment, "revisar i, si s'escau, modificar... en el termini màxim d'un any". No teníem ni tan sols la intenció de prendre acords que "poden comportar" modificacions contractuals: tan sols donar-nos un any de temps per revisar-les i valorar si convé i és possible fer-hi algun canvi! La moció, per tant, no comportava cap modificació dels termes de la concessió.

El secretari de l'Ajuntament va informar que, efectivament, ni tan sols ell o l'interventor municipals poden impedir el debat d'un punt de l'ordre del dia. Com és sabut, aquesta potestat només la té la primera autoritat local: en el nostre cas, l'alcaldessa de Sant Feliu.

En un gest autoritari sense precedents (ni tan sols Juan Antonio Vázquez ho havia fet mai), l'alcaldessa, en ús d'aquesta potestat que només ella té, va decidir que aquesta moció no la volia ni debatre ni votar, i la va eliminar de l'ordre del dia sense cap justificació. Tot seguit, va negar la possibilitat d'intervenir i explicar-se en aquest punt a les persones que ho van demanar: nosaltres mateixos, ERC, representant de les associacions de veïns i representant de l'associació d'usuaris i usuàries de la piscina. Va fer callar a tothom.

Amb aquesta decisió, Lourdes Borrell mostra una actitud sorprenent i que ningú no s'esperava. No la vull comentar, perquè crec que li correspon fer-ho al conjunt de la ciutadania, que tindrà la possibilitat de valorar positivament o negativament aquesta manera de governar Sant Feliu d'aquí a només vuit setmanes.

Sí que crec que tinc, però, l'obligació d'informar-ne: del text que vam presentar i de la resposta que hi va voler donar l'actual alcaldessa de la nostra ciutat.