Tot esperant... què?

A la blogosfera de Sant Feliu he vist aquestes fotos. Fa uns dies, anant a la piscina i després que un veí em digués que algun dia hi podríem tenir un disgust, jo mateix vaig fer aquestes altres:
L'abandonament de les instal·lacions per part de l'equip de govern és evident, però les seves causes, no. La piscina vella estava previst que s'enderroqués, però jo no tinc present que el mòdul de serveis també. No recordo que s'hagi parlat al ple ni en cap altre fòrum de l'enderroc del mòdul. Seria precipitat tirar a terra un equipament sense haver fet prèviament una previsió global de necessitats de la ciutat o sense haver analitzat què es va dir en el procés "La teva opinió compta". Un procés en què, per exemple, diverses persones van demanar la reubicació en un espai més cèntric i accessible de l'Escola d'Adults Mestre Esteve: s'havia valorat aquesta possibilitat abans de forçar el trasllat de l'Escola?

Una degradació i un abandonament incomprensibles. Què justifica l'espera o la inacció? Que es formalitzi la decisió d'enderroc en un ple proper, quan es debati el planejament de la superfície després del soterrament? Poden passar mesos! Que hi hagi algun incident o accident més o menys seriós? Això sí que no és seriós!

En la proposta que ICV-EUiA vam presentar al 2003 i al 2007, es mantenia l'equipament, que feia com una gran porta d'entrada cap a un nou vial peatonal que uniria el carrer Pi i Margall amb la Rambla. Un equipament que caldria decidir en una planificació de conjunt i que, en la realitat de 2010 i amb les modificacions adequades, crec que es podria plantejar com la seu definitiva de la nostra Escola de Persones Adultes. L'espai de la formació bàsica per a tothom, un espai ben complementat, pel que fa als aspectes de millora de l'ocupabilitat i de reciclatge laboral, amb les instal·lacions més adequades de la carretera de la Sànson. Aquest serà, sens dubte, un dels temes centrals que ICV-EUiA plantejarà, com ja ha anunciat reiteradament, en l'ordenació urbanística futura de la ciutat.

Comentaris