dimarts, 30 de juny de 2009

Construint l'Espanya federal. 02/07/09, 19:00, BCN.


La Declaració Construint l'Espanya federal proposa la reforma de la Constitució espanyola per tal d'adaptar-la a la realitat plural i diversa que conformen les nacions i pobles d'Espanya.

Així mateix, insta a modernitzar el sistema polític i les institucions de l'Estat espanyol per respondre als reptes, necessitats i aspiracions de la ciutadania.

La Declaració ha estat impulsada des del món acadèmic i la societat civil per un grup promotor format per Miquel Caminal, Fernando Vallespín, Joan Subirats, Ramón Máiz, Pere Almeda, Juan-José López Burniol, Joan Romero, Carme Valls, Luís Moreno i Juan José Solozábal.

La Declaració es pot consultar a la web www.espanafederal.es.

Aquesta és l'Espanya en què crec, la que, des de 1931, hauria pogut ser la República Federal d'Espanya. La que algun dia tindrem, n'estic convençut. Per això m'he adherit a la Declaració, i per això et convido a conèixer-la.