dijous, 17 de novembre de 2016

Entre 9+9 possibilitats, vota les teves 3+3 prioritats. Fins al 30 de novembre!

No, el títol no és un joc de paraules. Fa referència a una decisió que està en les mans dels santfeliuencs i les santfeliuenques que hi participin, en les teves mans: quines obres es faran a l'estiu de l'any que ve? Les obres d'estiu de 2016 ja es van decidir amb votació ciutadana. Aquestes fotos il·lustren justament l'obra més votada i que encara està en obres, a punt d'acabar: la rampa que fa accessible per a tothom el pas entre el carrer Joaquim Monmany i l'ambulatori de la Rambla.
A risc de semblar reiteratiu, el cert és que no sempre es té consciència de la possibilitat i de la importància de decidir en la millora de la nostra ciutat. Per això em permeto insistir en aquest tema, que ja està perfectament explicat en el web de l'Ajuntament, però que crec que no està de més recordar.

En primer lloc, hi ha 9 propostes que se centren en la seguretat i l'accessibilitat de cruïlles. D'aquestes nou propostes, cada persona en pot votar fins a un màxim de 3. En segon lloc, hi ha 9 propostes que plantegen altres millores dels nostres carrers, places i conjunt d'espais públics. D'aquestes nou propostes, també se'n poden votar fins a un màxim de 3. D'aquí ve el títol d'aquest escrit: de 9+9 propostes, cada persona pot votar les seves 3+3 prioritats. 

Totes les propostes van ser plantejades per la ciutadania durant el mes de setembre, i totes les prioritats seran decidides per la ciutadania durant el mes de novembre. Quines són aquestes propostes? Em permeto recordar-les i comentar-les una a una.

9 propostes per millorar la seguretat i l'accessibilitat de cruïlles i voreres.
Aquí es pot veure una foto de cada punt i un breu text explicatiu de cadascun dels 9 punts.

A01. Millores en l'accessibilitat de diferents cruïlles de la ciutat.
És un conjunt de 7 petites actuacions orientades a adaptar voreres que encara són una barrera per a cadires de roda o persones amb mobilitat reduïda (cas de la cruïlla entre els carrers Joaquim Monmany i Santa Creu), a resoldre passos de zebra excessivament llargs i/o amb defectes importants en l'inici de les rampes als passos adaptats (cas de la cruïlla de Josep Ricart amb Santiago Russinyol i de la cruïlles de Laureà Miró amb Josep M. de Molina i amb la Rambla), o algun problema de seguretat per radi de gir en cotxe, com és el cas de la cruïlla dels carrers Hospitalet i Coll i Alentorn. L'objectiu, com ja he dit repetidament, és fer accessibles totes les cruïlles de Sant Feliu abans que acabi l'any 2018.

A02. Redefinició de la cruïlla del c/ Josep Ricart amb el c/ Daoíz i Velarde.
Aquesta cruïlla és molt llarga i haver de travesserla genera molta inseguretat a les persones amb mobilitat reduïda o una volta certament important, com vaig explicar en aquest article del meu blog. Hi ha diversos punts de contacte entre la calçada i les rampes de la vorera que ho fan una mica més complicat per a les cadires de rodes o els cotxets.

A03. Actuacions vàries de millora al c/ Joan Maragall (cantonada amb c/ Torras i Bages).
Aquesta cruïlla està adaptada, ja que té rampes en tots els seus punts. Però, venint de la plaça de la Vila, hi ha algun punt amb dificultat de visibilitat, tant per al vianant que travessa com per al conductor/a que hi circula. És, per tant, un tema de seguretat, no d'accessibilitat. D'altra banda, el tram final del carrer Joan Maragall fins a la carretera té unes voreres molt estretes a banda i banda, que fa difícil la circulació de les cadires de rodes. Aquest tram de carrer és un dels que necessitaria una revisió a fons en el moment que parlem d'un nou pla director del centre en aquest àmbit tan central de la nostra ciutat.

A04. Reparació de la vorera i millora de l'arbrat del c/ Ramón y Cajal, entre els c/ Jaume Ribas i El Pla.
Es tracta de la vorera del costat de la plaça del Consell dels Infants, ja que la vorera de davant, la de la piscina de l'Escorxador, s'ha arreglat al llarg d'aquest 2016. És una vorera molt malmesa per les arrels dels arbres. La proposta és justament canviar aquests arbres i reposar tot el paviment de la vorera en aquest tram, de manera que tingui una qualitat equivalent a la de l'altra banda.

A05. Reparació de la vorera i millora de l'arbrat del c/ Mataró.
En aquest tram es planteja el mateix que en el punt anterior. És una vorera molt llarga i molt malmesa per les arrels dels arbres. La proposta és el canvi de l'arbrat per una altra espècie que tingui en compte la configuració del carrer i la reparació de tota la vorera d'aquest carrer en la banda que hi ha davant de l'estadi i del pavelló Andrej Xepkin.

A06. Millores en la seguretat de la riera de la Salut entre els c/ Teixidores i Clementina Arderiu.
Aquesta proposta fa referència a un punt de Sant Feliu que, tot i que no està directament en la trama urbana, és usat per molts cotxes i per molts vianants de la nostra ciutat quan es mouen entre els barris del Mas Lluí, de la Salut, de Can Calders i de les Grases. Es tracta del tram pavimentat que va des de l'embocadura de la riera de la Salut (carrer Teixidores) fins al carrer Clementina Arderiu, que comunica la riera amb el barri del Mas Lluí. Hi ha un risc de seguretat perquè no hi ha vorera o pas senyalitzat d'ús exclusiu per als vianants. Fa dos anys, a proposta d'un ciutadà en les entrevistes mensuals per internet, es va resoldre un tema d'enllumenat en aquest tram, però també caldria revisar-lo.

A07. Millora de dues cruïlles del c/ Comte Vilardaga (amb els c/ Matilde Bertrand i Margarida Xirgu/Frederica Montseny).
Es tracta de dues cruïlles que generen també inseguretat per a les persones amb mobilitat reduïda, ja sigui per la distància entre les dues voreres (cas de Matilde Bertrand) com pel final no prou ben resolt del passeig central a Comte Vilardaga. Es tractaria de replantejar les dues cruïlles i de fer-les millor per al trànsit de persones i bicicletes.

A08. Actuacions de millora en voreres i calçada del c/ Roses.
Es tracta de diverses petites actuacions, la més important de les quals és l'ampliació de la vorera que recorre tot el parc Europa i que no compleix l'amplada que considerem necessària per a la circulació sense cap problema de les cadires de rodes i els cotxets amb canalla.

A09. Noves voreres al c/ Josep Maria de Molina, entre els c/ Laureà Miró i Falguera.
Es tracta de les dues voreres del popularment conegut com a "carrer dels arbres" o "el carrer del mercat". La proposta de les persones que l'han plantejat és la millora de voreres i de l'arbrat.


9 propostes per millorar altres espais públics de Sant Feliu.
Aquí es pot veure una foto de cada punt i un breu text explicatiu de cadascun dels 9 punts.

B01. Implantar nous carrils bici troncals per la ciutat.
La proposta plantejada és, bàsicament, la connexió dels dos espais naturals més importants de la nostra ciutat (Collserola i el Parc Agrari) mitjançant un carril bici continu a través de la Riera de la Salut en tot el seu recorregut.

B02. Millores a diferents espais infantils de lleure ubicats al c/ Mas Lluí, entre la pl. Ferrer i Guàrdia i el c/ Carles Buïgas.
En la zona delimitada pels carrers Joaquim Monmany i Carles Buigas en sentit horitzontal, i els carrers Comte Vilardaga i Mas Lluí, en sentit vertical, hi ha quatre espais públics, molt utilitzats per l'alumnat de les escoles Monmany i Pau Vila i per tot el veïnat de la zona, del qual formo part. Una és la plaça Ferrer i Guàrdia, just davant del Monmany. Tres estan entre els edificis paral·lels que tenen entrada per Comte Vilardaga i Mas Lluí. La proposta és millorar i reordenar aquests espais, distribuint-hi diversos elements de joc infantil adequats a diferents franges d'edat.

B03. Millores diverses al Parc d'Europa.
Les persones que ho han plantejat proposen la millora o subtitució de l'enllumenat del passeig interior del parc, paral·lel al carrer Roses per la part més alta i la millora o substitució dels jocs infantils.

B04. Asfaltat del c/ Constitució (costat riu) entre la riera de la Salut i la pl. Estació.
Aquesta és una petició que, sempre que travesso el pas a nivell, algú em planteja. Com tothom sap, ja és l'únic tram pavimentat amb llambordes que queda a la nostra ciutat. Passa per davant de l'escola dels Padres i del parc Nadal, per la qual cosa no planteja grans molèsties de sorolls, però el cert és que, més enllà del romanticisme, molts conductors/es el voldrien veure asfaltat.

B05. Millores i pavimentació de l'aparcament del c/ Tallers, al costat del cementiri.
Crec que la fitxa explicativa de la proposta parla per ella mateixa: 1. Nova pavimentació compacta per evitar sorra i fang. 2. Millores en la distribució dels vehicles 3. Millores en l'accessibilitat dels vianants fins a les places d'aparcament. 4. Millores en l'accés de vehicles.

B06. Pavimentació de la zona d'aparcament de terra situada sobre el camp de futbol de Les Grases.
Com l'anterior, aquesta proposta planteja també la pavimentació d'un aparcament molt utilitzat per molta gent. Es tracta de l'aparcament entre els barris de la Salut i les Grases, amb una part ja asfaltada i una part, més gran, que és de terra. La proposta és asfaltar aquesta part, que va més enllà de l'escola bressol Fàbregas i transcorre per la part superior de l'estadi d'atletisme.

B07. Millores a diversos pipicans: rbla. Marquesa de Castellbell, Parc del Llobregat i Parc d'Europa.
Les propostes de millora de pipicans són comunes en tots tres espais: millores de tancaments, instal·lació de bancs, arbrat que faci ombra o fonts, millora de la superfície, etc.

B08. Asfaltat dels c/ Girona i Marquès de Monistrol.
Tots dos carrers, al barri Roses Castellbell, tenen trams força deteriorats de paviment. No tant com altres carrers del barri que s'han asfaltat altres estius (com Carles Buigas o Comte Vilardaga), però que necessiten un bon tractament o reposició d'asfaltat. Cal tenir en compte que, a més, el carrer Marquès de Monistrol hauria de tenir un projecte més ampli de remodelació, tant per la disposició del seu clavegueram com pel fet que, essent molt ample, no té arbrat viari.

B09. Creació d'un nou espai per practicar esport, amb mobiliari urbà i zona de pícnic, a la pineda de La Salut.
Entre el Roserar Dot Camprubí i el Parc Esportiu de les Grases, hi ha un ampli espai buit. Tocant a la carretera de la Sànson, hi ha l'escola bressol Fàbregas. Tocant a l'estadi, hi ha l'aparcament de terra a què feia referència en el punt B06 anterior. Però per damunt de l'aparcament i darrera l'escola bressol hi ha un descampat, en què fa anys l'Associació de Veïns de la Salut va fer una actuació provisional de neteja i col·locació d'alguns bancs i alguns pins, conegut popularment com "la pineda de la Salut". La proposta planteja endreçar i millorar tot aquest espai, amb la instal·lació de més mobiliari urbà, d'enllumenat, d'una font i d'itineraris o material esportiu que creï un espai apte per a l'esport i per a la trobada de la gent més jove del barri i de la ciutat, similar a la que crearem al Mas Lluí.

Sóc conscient que les 18 propostes són necessàries. Però també sé que només tenim 400.000€ per invertir-hi. Per tant, podrem fer entre 4 i 6 de les propostes que va plantejar la ciutadania durant el mes de setembre. Quines? Ho podríem fer decidint simplement els deu regidors o regidores del govern, però volem que la prioritat sigui establerta per la pròpia ciutadania.

Per això, et demano que facis saber les teves prioritats, que votis. Tens de temps fins al 30 de novembre, i el mateix dia 1 de desembre es publicaran les prioritats decidides per tu, per tothom.

Participa! Vota!