dimarts, 16 de desembre de 2014

Municipals 2015: ICV i EUiA ensenyem totes les cartes.


Vídeo del company Pedro Gómez, que resumeix el camí fet i que volem continuar fent.

El dimecres 10 de desembre va ser un dia important de cara al nostre objectiu de tornar a guanyar les eleccions municipals que hi haurà el proper 24 de maig. A la nostra seu, vam aprovar en assemblea quatre grans decisions:
  1. Base i mètode d'elaboració del programa.
  2. Base i mètode d'elaboració de la candidatura.
  3. Calendari de precampanya (gener a abril)
  4. Pressupost màxim de precampanya i campanya.
Com que tenim plena consciència que els regidors i regidores només som ciutadans que representem ciutadans, i com que volem continuar sent la representació majoritària de la ciutadania de Sant Feliu, presento i resumeixo els documents debatuts i aprovats a l'assemblea de la coalició per al seu coneixement general.

1. Programa.
Tal com vam aprovar en assemblea el 5 d'abril, el nostre programa girarà entorn la concreció dels drets humans a la nostra ciutat a partir dels recursos i les competències municipals. Tindrà tres grans objectius i deu punts, que són aquests:

Per la igualtat de drets, deures i oportunitats, per la justícia social:
1. El dret a l'alimentació i a la salut
2. El dret a l'habitatge
3. El dret al treball
4. El dret a l'educació, la cultura i l'esport
5. L'atenció a les persones i famílies en situació o risc de pobresa crònica
Per un espai públic de qualitat a tots els barris:
6. Les inversions en equipaments i espai públic
7. Les polítiques de medi ambient
8. El manteniment i els serveis municipals
Per una gestió participativa i transparent:
9. Una fiscalitat equitativa i ajustada a la situació econòmica actual
10. Una gestió municipal transparent i participativa

Com vam quedar a l'assemblea, cadascun d'aquests punts tindrà un regidor o una regidora com a responsable de coordinar els treballs d'elaboració del programa, amb grups de treball sobre aquests deu punts. Els grups de treball estaran oberts a la participació de tots els militants, simpatitzants i dels ciutadans i ciutadanes que vulguin col·laborar en fer possible aquesta proposta des del govern de la ciutat. En aquest document hi ha els noms dels responsables i el mètode de treball. Si alguna persona hi té interès, es pot adreçar a qualsevol regidor/a, militant o a mi mateix per fer les seves aportacions per al Sant Feliu que volem.


2. Candidatura.
Farem un procés molt similar al que ja vam fer servir al 2011: una comissió de candidatures formada per set persones, que rebrà i valorarà les propostes de candidats i candidates que se li plantegin, i que farà una proposta final a l'assemblea d'ICV-EUiA per a la seva aprovació.

En aquest document es detalla la composició de la comissió de candidatures, les seves funcions i el seu calendari de treball. Està previst que aprovem la candidatura en una assemblea el proper 24 de març.


3. Calendari.
Així que passin els Reis, ja entrarem de ple en la precampanya (fins abril) i de seguida la campanya (al maig). Vam aprovar el calendari que adjunto, en què les dates més rellevants són:
  • al febrer, inicialment el 3 i el 10, fer dues tardes intenses de treball sobre els deu punts centrals del programa que he exposat més amunt. N'informaré i concretaré més endavant, ja que voldríem comptar amb la participació de tota la gent que ens vulgui ajudar a definir i concretar què hem de fer en termes de justícia social, qualitat de l'espai públic i gestió participativa.
  • al març, inicialment el 14 i el 24, aprovació en assemblea del programa i de la candidatura, respectivament.
  • abril: inicialment el 24, presentació pública de la candidatura, i
  • maig: campanya des del 8 al 22, treballant a fons i amb les màximes complicitats possibles per tal de guanyar les eleccions el 24 amb la màxima claredat possible. 

4. Pressupost.
L'assemblea va aprovar el sostre màxim de despesa de la precampanya i la campanya electoral. Vam acordar rebaixar el cost de la darrera campanya electoral (entorn de 35.000€) per situar-lo en un màxim de 25.000€.

Vam acordar també donar tota la informació sobre l'origen i la destinació d'aquests 25.000€, en el moment que la propera assemblea en conegui el detall. Crec que és convenient explicar, per a qui no ho conegui, que cada municipi es paga la seva campanya, que no hi ha aportació "del partit", i que normalment es basa en préstecs que posteriorment es retornen en base a les aportacions dels regidors i regidores del seu salari (entre un 10% i un 15%, segons les necessitats de finançament del partit).


A manera de conclusions:
El 10 de desembre vam fer molt bona feina. Continuem volent fer reviure Sant Feliu, fer-la més ben planificada, més ben gestionada, més dialogant, viva i equitativa, com ens vam proposar al 2011. I volem fer-ho amb la màxima informació, transparència i claredat possible.Aquest escrit n'és una mostra molt clara, que no sé si altres partits exposaran igual.

 Amb les municipals, parlarem de Sant Feliu i treballarem per i per a Sant Feliu. Hi hauran moltes candidatures, els resultats seran més incerts que mai, però esperem convèncer al màxim possible de ciutadans i ciutadanes que el millor programa, la millor candidatura i el millor alcalde surten d'una gent històricament activa, arrelada i present a tots els barris i a tots els sectors de la ciutat: la d'ICV-EUiA!