dijous, 28 d’agost de 2014

Parlem de places (2/5): la plaça de Rafael Alberti.

En un article anterior, vaig parlar de la plaça de Catalunya, que ja té el projecte d'obres aprovat. En aquest, parlaré de la plaça de Rafael Alberti, al barri Falguera, el projecte del qual s'aprovarà a la propera tardor.

La plaça Rafael Alberti és una de les quatre grans places que té el barri Falguera: la de Falguera (remodelada el 2006, si no recordo malament), la del Consell dels Infants (creada el 1999, si no m'erro), la d'Alfons Comín (que es va remodelar al 1988, si no m'equivoco també, i que necessita una reflexió a fons previ a la seva remodelació, ja que ara és una plaça en gran manera desaprofitada) i la de Rafael Alberti, creada al 1983, amb la urbanització dels blocs que l'envolten, i que ara està en procés ja molt avançat de definició del que ha de ser en el futur. Un barri que, a més, compta amb dos parcs: el de Falguera i el del Llobregat; i amb multitud de serveis (escoles, institut, escola bressol, ambulatori, residència de gent gran, etc). Un barri en què, a més, he viscut en dos moments de la meva vida (a Jaume Ribas entre 1978 i 1982) i, més recentment, al carrer Sant Josep, entre 2005 i 2013. Un barri de gent treballadora i lluitadora, que s'ha guanyat a pols el barri que té, amb una Associació de Veïns modèlica en molts aspectes en el seu treball.

Com es pot veure en aquesta imatge aèria, hi ha vuit edificis que donen a la plaça, que està situada entre els carrers Sant Josep i Jaume Ribas, i els carrers Joan Antoni Samaranch i Remigi Guix :

Però jo crec que la imatge més característica de la plaça Rafael Alberti és aquesta:


O aquestes:

És a dir, una rampa al bell mig de la plaça que la parteix en dues parts gairebé separades una de l'altra. Suprimir aquesta rampa, mantenint alhora l'accessibilitat a l'edifici a què dóna accés, és un objectiu fonamental de la remodelació de la plaça. Tindrà, per tant, una perspectiva totalment nova, molt més àmplia, i amb moltes més possibilitats. I més tenint en compte que és la plaça on, des de sempre, s'han fet les activitats principals de les festes del barri, a primers de juny.


Però la remodelació no vol afectar només a la plaça, sinó també als vuit accessos que hi donen, cadascun, com se sol dir, "fill del seu pare i de la seva mare", amb configuracions diferents i generats en moments diferents, cosa que n'ha impedit una configuració comuna i homogènia amb la plaça. Adjunto simplement dues imatges més:

Dos accessos al mateix lloc... que s'assemblen com un ou a una castanya. A més, amb algunes barreres arquitectòniques que també cal eliminar. La remodelació de la plaça inclourà els vuit accessos que hi donen: serà una plaça sense graons, amb un lleuger pendent en direcció al carrer Jaume Ribas en alguns trams, amb un mateix tractament de l'enllumenat, l'arbrat, els bancs i el mobiliari urbà, etc. Finalment, la remodelació abordarà problemes que -com ara clavegueram o accessos per a vehicles de seguretat- presenten alguns dels vuit edificis. Aquesta és una imatge indicativa del conjunt de l'actuació a la plaça de Rafael Alberti:


El paviment, amb rajola de colors, s'inspira en un dibuix del mateix Rafael Alberti. Vull destacar que el projecte ha estat redactat per l'arquitecte Franc Fernández, després de guanyar el corresponent concurs públic, i que aquest arquitecte va conèixer personalment a Rafael Alberti al seu exili a Roma, cosa que aporta un plus d'emotivitat al projecte que estem en procés d'aprovació. Aquest procés està essent llarg, perquè inclou molt espai que fins ara era privat de les comunitats, i que s'ha de cedir a l'Ajuntament perquè sigui de propietat pública (és a dir, de tota la ciutadania) per poder intervenir en la globalitat de la plaça, ja que només es pot fer obres en espai públic. Les cessions s'han fet ja en totes les comunitats menys una, que ho haurà de decidir al setembre. El projecte es va presentar al veïnat en una reunió que va tenir lloc el 24 de juliol, i en què encara es van fer propostes (sobretot relatives a l'arbrat) que s'hauran d'incorporar al projecte que finalment es presenti al ple de l'Ajuntament.

Finalment, una informació sobre el calendari. El primer pas serà l'aprovació del projecte, que tindrà lloc als plens de setembre o octubre, previsiblement. El segon pas, és el procés de concurs públic de les obres i d'adjudicació a l'empresa que presenti l'oferta més favorable, que tindrà lloc, com a tard, a la primavera de 2015. Les obres, a causa del calendari electoral de les municipals de l'any que ve, començaran després de l'estiu de 2015, i acabaran, com a tard i si no hi ha sorpreses ara imprevisibles, perquè estiguin a punt a les festes de barri del 2016.

Un procés llarg, però que deixarà un espai públic d'un altíssim nivell de qualitat al cor del barri Falguera. I ja només quedarà la quarta de les places que deia a l'inici: la plaça Alfons Comín, per a la qual, a l'inici del proper mandat, obrirem un procés similar per definir quins usos ha de tenir i, en conseqüència, com s'ha de remodelar.