dimarts, 18 de febrer de 2014

27/02/2014: els cinc temes més importants d'un ple amb molt contingut i molt important.El ple del mes de febrer serà d'una gran rellevància. Potser el més important del mandat, deixant de banda lògicament el d'aprovació dels pressupostos i de les ordenances fiscals. Justament per la seva importància, avanço els cinc temes principals que s'hi tractaran.

1) Recurs d'inconstitucionalitat contra la "contrareforma" local del PP.
He escrit molt sovint sobre el rebuig frontal dels ajuntaments de tota Espanya a la llei de reforma local del PP. Com he explicat, no és una agressió contra els ajuntaments catalans, és una agressió contra els ajuntaments de tota Espanya. Més encara, no és una agressió contra els ajuntaments: és una agressió contra la ciutadania, especialment la més vulnerable. Qui sinó patiria més, en el cas concret de Sant Feliu, pel tancament de Can Ricart o de Can Maginàs, per la supressió de les competències municipals en educació, serveis socials o promoció econòmica?

Per això, durant el mes de febrer, els ajuntaments de tota Espanya debatrem (i allà on el PP no té majoria absoluta aprovarem) la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local. La Llei del PP que vol sotmetre a una permanent minoria d'edat als ajuntaments i privatitzar els serveis públics municipals en detriment dels ciutadans. Com ens pertoca, nosaltres ho aprovarem al ple de febrer.

2) Destinació d'un milió d'euros per a foment de l'ocupació.
El 12 de febrer de 2014 es va reunir el plenari de la Mesa per al desenvolupament econòmic i la cohesió social de la nostra ciutat, de la qual formen part tots els grups municipals, els principals agents econòmics i sindicals de la nostra ciutat i representants de les entitats veïnals i socials de la nostra ciutat. En aquesta reunió, es va aprovar per unanimitat la destinació de més d'un milió d'euros per als propers mesos, amb el detall que s'adjunta en aquesta nota informativa municipal. Donat que qui decideix formalment sobre el pressupost municipal és el ple de l'ajuntament, aquell acord de la Mesa es ratificarà en el ple de febrer.

3) Rebaixa dels valors cadastrals i aprovació del tipus d'IBI per al 2014: 
Un altre tema del que he parlat sovint en aquest blog, la darrera vegada en aquest escrit. Com no podria ser d'una altra manera, i després d'aprovar en aquest mateix ple la liquidació final del pressupost de 2013, complirem els dos compromisos ja expressats per a aquest mandat:
  • la rebaixa dels valors cadastrals, 
  • la limitació de l'increment del rebut de l'IBI a l'increment del cost de la vida.
Donat que l'increment de l'IPC català de l'any 2013 ha estat finalment del 0,2%, haurem de canviar les dades amb què vam fer el pressupost de 2014, i que consten en el quadre del punt 2 d'aquest escrit. Aquest quadre es va fer amb una previsió d'IPC de l'1,70% i, finalment, el cost de la vida ha crescut molt menys, per la qual cosa haurem d'aprovar els nous valors cadastrals i el nou tipus d'IBI per fer possible el compromís amb què ens vam presentar a les eleccions: al contrari que en els dos mandats anteriors, l'increment de l'IBI s'ajustarà a l'increment del cost de la vida.

4) Aprovació del pla municipal de convivència.
En els termes i amb els objectius que també vaig explicar en aquest article del meu blog.

5) Suport a una moció de l'AVV Falguera i la PAH de sanció a entitats bancàries que tinguin pisos buits a Sant Feliu.

Molts temes i molt importants, i més que n'hi haurà. Però cap com el primer: perquè mai com ara tots els ajuntaments de tots els partits de tota Espanya anem a una (és el primer recurs unitari d'inconstitucionalitat dels ajuntaments contra el Govern de l'Estat en tota la democràcia) i per la seva enorme importància per definir els ajuntaments del futur (seria tornar al model d'ajuntaments gairebé sense competències anterior a 1979, seria buidar els ajuntaments de la possibilitat de polítiques i serveis en educació, serveis socials, ocupació, habitatge, dona, infància, joventut, gent gran, etc)

Sé que per a molta gent pot semblar que aquesta llei és una nova "bronca entre polítics" que no afecta a la gent, però farem tot el possible per fer entendre a tothom que sí, que aquesta llei implica molt directament i molt negativament a la ciutadania i que farem el possible i l'impossible per arribar a derogar-la. I abans que algú m'ho digui: la llei fixa el salari dels alcaldes i el nombre de regidors i personal eventual que hi pot haver en un ajuntament segons la població del seu municipi, i en tots els casos ens ajustem al que indica aquesta llei, en un dels poquíssims punts positius que té.