D’aquí a nou mesos, eleccions municipals: què fan els ajuntaments? (1/2)

(foto del grup de Facebook: "Gent de Sant Feliu")

Aquesta és la transcripció literal del que la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix sobre les competències municipals, allò en què la llei atribueix plena responsabilitat als ajuntaments:

66.3 El municipi té competències pròpies en les matèries següents:

a) La seguretat en llocs públics.
b) L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes.
c) La protecció civil, la prevenció i l'extinció d'incendis.
d) L'ordenació, la gestió, l'execució i la disciplina urbanístiques; la promoció i la gestió d'habitatges; els parcs i els jardins, la pavimentació de vies públiques urbanes i la conservació de camins i vies rurals.
e) El patrimoni historicoartístic.
f) La protecció del medi.
g) Els abastaments, els escorxadors, les fires, els mercats i la defensa d'usuaris i de consumidors.
h) La protecció de la salubritat pública.
i) La participació en la gestió de l'atenció primària de la salut.
j) Els cementiris i els serveis funeraris.
k) La prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials.
l) El subministrament d'aigua i l'enllumenat públic, els serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, les clavegueres i el tractament d'aigües residuals.
m) El transport públic de viatgers.
n) Les activitats i les instal•lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure, el turisme.
o) La participació en la programació de l'ensenyament i la cooperació amb l'administració educativa en la creació, la construcció i el manteniment dels centres docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.

Poca broma: educació, neteja viària, transport públic, serveis socials, cultura i esports, urbanisme, medi ambient, habitatge, residus, sanitat i un llarg etcètera. Tot el que configura la nostra vida col•lectiva, els nostres espais compartits, la nostra realitat quotidiana i comuna: això és en definitiva el que fan els ajuntaments.

Es pot fer de moltes maneres i, enmig de tantes competències, atenent a moltes prioritats, afortunadament, amb candidatures i persones diverses. Prioritats, estils de govern i persones diferents configuren ajuntaments diferents i, en conseqüència, maneres diferents de fer i de viure les ciutats.

Les persones podem fer-ho millor o pitjor, però hi ha una competència i una responsabilitat col•lectiva que és inherent a la vida en comú (fa mil•lennis que vam deixar de viure aïlladament!) i que cada ciutadà i cada ciutadana hauria d’assumir, sense excuses ni pretextos. En el dia a dia, familiarment, professionalment, socialment. Però també quan arriben les eleccions: tothom hauria de voler analitzar i discernir les prioritats, els estils i les persones que conformen cada proposta de ciutat i anar a votar per construir, al costat de milers d’altres persones, la vida i els espais que compartim.

Quedar-se a casa, com si no ens afectés el que ens envolta, sota el pretext “que tots són iguals”, “que diuen molt i no fan res” o coses similars, només indica voluntat de desentendre’s del que és comú, poca estima per la pròpia ciutat. I no és bo per a les ciutats, no és bo per a la democràcia, però tampoc és bo per a la vida individual de cadascú de nosaltres: no ens afecta tenir més o menys facilitats per accedir a una plaça a l’escola bressol? més o menys facilitats per agafar el metro o l’autobús? més o menys sensibilitat per atendre les persones grans, els joves o els infants? més o menys previsió de futur per als parcs, els habitatges o els serveis que voldrem fer servir?

Tot això es decideix a cada ajuntament, al teu ajuntament. Per això, exactament d’aquí a nou mesos, el 29 de maig de l'any que ve, no et desentenguis del que és comú, coneix i valora les diferents alternatives sobre la teva ciutat, sobre els teus serveis públics, sobre el teu espai públic, sobre la teva vida col•lectiva. I vota!.

Comentaris